Hankkeet

Hyvinvoiva metsäalan osaaja 2030

Metsäalan tutkimusryhmä
17 marraskuu 2020

 • Hanke: 
  Kesto: 10/2020-12/2022

  Metsäammattilaisten toimintaympäristö muuttuu monien metsäalaa ja yhteiskuntaa koskevien muutospaineitten takia. Metsäammattilaisten tulee osata tulkita ja yhteensovittaa sekä metsänomistajien että yhteiskunnan moninaisia odotuksia ja tavoitteita metsien käytölle. Tämän lisäksi tavoitteet tulee sopeuttaa kuhunkin metsälöön sopiviksi. Myös vuorovaikutustaidot vaikuttavat siihen, kuinka hyvin metsäammattilaiset onnistuvat metsänomistajien kohtaamisessa ja palvelemisessa metsienkäyttöä koskevissa päätöksentekotilanteissa. Metsäammattilaisten työhyvinvointi on aiemman tiedon perusteella laajasti tarkastellen hyvällä tasolla, mutta muuttuva toimintaympäristö luo osaltaan haasteita, joihin vastaamista on syytä kehittää.

  Tavoitteet:

  Hankkeen tavoitteena on parantaa edellytyksiä metsäammattilaisten työhyvinvoinnille tutkimustietoon perustuvan koulutustoiminnan avulla. Hankkeessa tehdään yhteenveto useista erillisistä tutkimuksista, joissa on tarkasteltu metsänomistajien tavoitteiden ja toiveiden muutosta sekä metsäammattilaisten toimintaympäristön kehitystä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tätä toimintaympäristön muutosta peilataan hankkeessa tehtävään synteesiin metsäammattilaisten työhyvinvoinnista ja asenteista sekä alan koulutusrakenteista. Tunnistettujen osaamistarpeiden ja kuormitustekijöiden pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan koulutuspilotti, jolla tuetaan metsäammattilaisten työhyvinvointia myös tulevaisuudessa.

  Rahoittaja:

  Metsämiesten säätiö

  Tutkimusorganisaatiot:

  PTT, Työtehoseura, Metsäteho, Metsäkeskus

  Hankkeen Vastuullinen johtaja:

  Marjo Maidell

  Hankkeen muut tutkijat:

  Paula Horne, Henna Hurttala, Minna Mattila-Aalto, Päivi Nummenranta, Heikki Pajuoja, Tuula Jusko

  Lisätietoja:

  marjo.maidell@ptt.fi