Hankkeet

Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen

Maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä
22 kesäkuu 2016

Hanke: Tutkimushankkeessa tarkastellaan maatalouspolitiikan pitkän aikavälin kehitystä, analysoidaan politiikkamuutosten vaikutuksia maa- ja elintarvikesektoriin Suomessa ja EU:ssa sekä vertaillaan EU:n ja Yhdysvaltojen maatalouspolitiikan uudistuksia. Lisäksi tuotetaan vaihtoehtoisia skenaarioita maatalouspolitiikan tulevaisuuden haasteiden tunnistamiseksi. Hankkeessa tuotettavat vaikutusanalyysit ovat suoraan hyödynnettävissä virkamiesvalmistelun ja poliittisen päätöksenteon tukena. Tutkijat hyödyntävät hankkeen tuloksia sekä julkisessa että akateemisessa keskustelussa.
Kesto: 6/2014-3/2017

Tavoitteet:

Hankkeessa asemoidaan vuonna 2013 päätetty EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus pitkän aikavälin kehitykseen, analysoidaan ja mallinnetaan uudistuksen vaikutuksia sekä tunnistetaan nykyisiä ja tulevia haasteita.

Rahoittaja:

Maatilatalouden kehittämisrahasto

Tutkimusorganisaatiot:

PTT, Luonnonvarakeskus

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Kyösti Arovuori

Hankkeen muut tutkijat:

PTT: Heini Toikkanen, Tapani Yrjölä, Luonnonvarakeskus: Jyrki Niemi, Pasi Rikkonen

Lisätietoja:

Kyösti Arovuori