Hankkeet

Euroopan komission käyttämän suhdannekorjausmenetelmän arviointia Suomen talouden näkökulmasta (päättynyt)

Kansantalouden tutkimusryhmä
20 kesäkuu 2016

Hanke: Julkisyhteisöjen rakenteelliselle rahoitusasemalle on asetettu Euroopan unionin vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen keskipitkän aikavälin tavoite. Rakenteellinen rahoitusasema lasketaan nimellisestä rahoitusasemasta poistamalla suhdannevaihteluista riippuvainen osuus julkisista menoista. Tutkimuksessa arvioidaan Euroopan komission käyttämää laskentamenetelmää. Suhdannekorjatun rahoitusaseman määrittämiseen tarvitaan estimaatit tuotantokuilusta ja julkisten menojen ja tulojen puolijoustoista.
Kesto: 1/2016-3/2017

Tavoitteet:

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella komission käyttämän suhdannekorjausmenetelmän spesifikaation sopivuutta Suomen taloudelle ja antaa kuva menetelmään sisältyvän epävarmuuden suuruusluokasta.

Rahoittaja:

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Tutkimusorganisaatiot:

PTT

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Signe Jauhiainen

Hankkeen muut tutkijat:

Janne Huovari ja Antti Kekäläinen

Lisätietoja:

Janne Huovari