Hankkeet

EU:n maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen - vaihtoehtoiset polut ja Suomen maatalous

Maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä
12 heinäkuu 2018

Hanke: Tutkimuksessa​ 1) Kartoitetaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuuden vaihtoehtoiset kehityssuunnat ja muodostetaan esille nousevista vaihtoehdoista mahdollisia politiikkakokonaisuuksia tulevaisuuden maatalouspolitiikaksi. ​ 2) Lasketaan vaihtoehtoisten maatalouspolitiikan uudistus- ja tukimallien vaikutuksia jäsenmaiden nettomaksuasemaan ja arvioidaan näiden mallien poliittista toteuttamiskelpoisuutta. ​ 3) Simuloidaan vaihtoehtoisten markkina- ja politiikkaskenaarioiden vaikutuksia Suomen maatalouden tuotantovolyymeihin eri tuotantosuunnissa sekä maatalouden tuottavuus- ja tulokehitykseen.​ 4) Selvitetään, miten eri tukimuodot vaikuttavat pellon hintoihin. ​
Kesto: 4/2017-12/2019

Tavoitteet:

Hankkeessa kartoitetaan eri vaihtoehtoja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamisessa vuoden 2020 jälkeen ja analysoidaan maatalouspolitiikan eri uudistusvaihtoehtojen vaikutuksia maatalous- ja elintarvikesekoriin Suomessa. Hankkeen tutkimusaiheet on jäsennelty neljään erilaiseen työpakettiin: Työpaketti 1. Maatalouspolitiikan toimivuus ja tulevaisuuden vaihtoehdot. Työpaketti 2. Vaihtoehtoisten tukikriteereiden vaikutukset maatalouspolitiikan rahoitukseen ja jäsenmaiden rahoitus-osuuksiin. Työpaketti 3. Suomen maa- ja elintarviketalouden kehitys vaihtoehtoisissa politiikkaskenaarioissa. Työpaketti 4. Tukien kohtaanto ja pellon hinta.

Rahoittaja:

Makera (Luke, Helsingin yliopisto)

Tutkimusorganisaatiot:

PTT, Luke, Helsingin yliopisto

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Heini Lehtosalo

Hankkeen muut tutkijat:

Tapani Yrjölä, Suvi Rinta-Kiikka

Lisätietoja: