Hankkeet

Esiselvitys maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista

Metsäalan tutkimusryhmä
2 syyskuu 2020

 • Hanke: 
  Kesto: 5/2020-9/2020

  Hiilinielujen ja -varastojenmerkitys tulee entisestään korostumaan ilmastopolitiikassa, kun tavoitellaan hiilineutraaliutta. Päästövähennysten jälkeen jäljelle jäävien päästöjen kompensointi joudutaan tekemään joko hiilinieluilla tai hiilen teknisellä varastoinnilla (ns. CCS). Näistä hiilinielujen ylläpitäminen ja lisääminen ovat tällä hetkellä ainoa taloudellisesti hyödynnettävissä olevakeino poistaa hiiltä ilmakehästä. Hallitus on linjannut tavoitteeksi, että maankäyttösektorin nettonielua tulee kasvattaa nykytasosta vähintään kolmella miljoonalla tonnilla hiilidioksidiekvivalenttia vuoteen 2035 mennessä. Maailmalla on otettu käyttöön kompensaatiojärjestelmiä, joissa muiden sektoreiden päästöjä pyritään korvaamaan luomalla ja vahvistamalla metsien ja maatalousmaan hiilinieluja ja -varastoja. Kokemukset näiden järjestelmien tuloksellisuudesta vaihtelevat.  
   

  Tavoitteet:

  Tässä hankkeessa pyritään lisäämään tietoa hiilikompensaatiohankkeista, niitä toimintaa koskevista periaatteista ja vaikutuksista sekä valtion mahdollisesta roolista yksityisten hiilikompensaatiohankkeiden tukemiseksi.

  Rahoittaja:

  MMM

  Tutkimusorganisaatiot:

  PTT, Gaia Consulting Oy

  Hankkeen Vastuullinen johtaja:

  Anna Laine, Gaia Consulting Oy

  Hankkeen muut tutkijat:

  Paula Horne (projektipäällikkö), Hanna Karikallio, Matti Valonen, Olli Korhonen, Johanna Auer

  Lisätietoja:

  paula.horne@ptt.fi