Hankkeet

Digitaaliset palveluratkaisut ja toimintamallit maataloussektorin elinvoimaisuuden edistäjinä


1 heinäkuu 2019

Hanke: 
Kesto: 11/2018-8/2019

Informaatio- ja viestintäteknologia muokkaa taloutta ja toimintamalleja halki toimialojen. Tämä on suuri mahdollisuus maataloussektorille ja maaseudun elinvoimaisuudelle. Uudet teknologiat, kuten esineiden internet ja lohkoketjut auttavat synnyttämään uutta arvoa, tehostamaan toimintaa, hallitsemaan riskejä ja suojelemaan ympäristöä. Hyödyistä voivat päästä osallisiksi kaikki arvoketjun toimijat.

Uusien teknologioiden mahdollistamat mittaukset antavat uutta tärkeää tietoa. Eri mittauksista kertyvän datan kerääminen, analysointi ja jalostaminen hyödyttää yksittäisen maatilayrittäjän arkea. Yhdistämällä eri maatilayrittäjien ja muiden toimijoiden datat sekä sopimalla yhteisesti kertyneen datan käytön ja sopimisen malleista, luodaan arvoa tuottajille, jalostajille ja muillekin ketjun toimijoille.

Tavoitteet:

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa ja kuvata digitalisaatiota hyödyntäviä palveluratkaisuja ja niiden toteuttamisen toimintamalleja sekä tunnistaa niihin liittyviä esteitä ja menestystekijöitä maaseudulla

Rahoittaja:

Keskitien Tukisäätiö

Tutkimusorganisaatiot:

PTT

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Iiro Jussila

Hankkeen muut tutkijat:

Seppo Leminen, Kimmo Mäkilä, Raija Heimonen

Lisätietoja: