Hankkeet

Dieselin verotuen vaikutusten arviointi

Kansantalouden tutkimusryhmä
10 toukokuu 2019

 • Hanke: Tässä hankkeessa arvioidaan dieselpolttoaineen verotuen vaikutuksia ympäristölle ja alueelliselle kehitykselle sekä verotuen jakautumista polttoaineketjun, kuljetuspalveluyritysten, kuljetuspalveluja käyttävien yritysten sekä kotitalouksien kesken huomioiden tutkimukset vero- ja muiden kustannusten kohtaannosta. Lisäksi arvioidaan verotuen mahdollisen poistamisen vaikutuksia ja sitä, onko nykyinen dieselöljyn verotuen ja käyttövoimaveron yhdistelmä rakenteeltaan tehokkain tapa toteuttaa hyötyliikenteen alhaisemmat kuljetuskustannukset.
  Kesto: 2/2019-9/2019

  Tavoitteet:

  Hankkeessa vastataan seuraaviin kysymyksiin: 1. Kuinka dieselöljyn verotuki jakautuu polttoaineketjun, kuljetuspalveluyritysten, kuljetus-palveluja käyttävien yritysten sekä kotitalouksien kesken? 2. Mitkä ovat dieselöljyn verotuen ja käyttövoimaveron vaikutukset ympäristöön, erityisesti kasvihuonepäästöihin? 3. Millaisia alueellisia ja taloudellisia vaikutuksia dieselöljyn verotukeen liittyy? 4. Onko nykyinen dieselöljyn verotuen ja käyttövoimaveron yhdistelmä rakenteeltaan tehokkain tapa toteuttaa hyötyliikenteen alhaisemmat kuljetuskustannukset? 5. Mitä vaikutuksia aiheutuisi verotuen poistamisesta? Hankkeen tulokset integroidaan osaksi liikennepoliittista-, työvoimapoliittista- sekä aluesuunnittelua ja -päätöksentekoa eri tasoilla, joita ovat valtakunnan taso, maakuntataso ja kuntataso. Tiivistetysti esitettävän hankkeen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy uusien laajempien, tarkempien ja yhdenmukaisempien arviointikehikoiden käyttöönotolla ja soveltamisella.

  Rahoittaja:

  Valtioneuvoston kanslia

  Tutkimusorganisaatiot:

  PTT, Merit Economics

  Hankkeen Vastuullinen johtaja:

  Olli-Pekka Ruuskanen

  Hankkeen muut tutkijat:

  Juha Honkatukia, Merit Economics, Naufal Alimov, Peetu Keskinen, Juuso Villanen PTT ry

  Lisätietoja:

  https://www.ptt.fi/ajankohtaista/uutiset/dieselin-verotuen-poisto-auttaisi-vahentamaan-paastoja-haitalliset-vaikutukset-kotitalouksille-voidaan-kompensoida-eri-tavoilla.html