Hankkeet

Asuntomarkkinat 2021-ennuste

Kansantalouden tutkimusryhmä
28 lokakuu 2020

 • Hanke: 
  Kesto: Jatkuva

  Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys 2021 on jatkoa jo useamman kerran aiemmin julkaistuille raporteille. Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen asuntomarkkinoiden tilannetta sekä esitetään alueellinen ennuste vanhojen kerrostaloasuntojen hintojen ja vuokrien kehitykselle vuosina 2021 ja 2022. Ennuste perustuu sekä kuvaileviin tarkasteluihin että ekonometriseen malliin, joiden avulla asuntojen hintoja ja vuokria suhteutetaan talouden perustekijöihin Suomen eri kaupungeissa. Muuttujien tarkka sisältö ja ennustamistapa on esitetty aiemmissa julkaisuissa.

  Tavoitteet:

  Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa asuntomarkkinoiden kehityksestä.

  Rahoittaja:

  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Kuntarahoitus Oyj, Rakennusteollisuus RT ry, RAKLI ry, Suomen kiinteistöliitto ry, Tampereen kaupunki, Ympäristöministeriö

  Tutkimusorganisaatiot:

  PTT ry

  Hankkeen Vastuullinen johtaja:

  Peetu Keskinen

  Hankkeen muut tutkijat:

  Lisätietoja: