Hankkeet

Asuntomarkkinat 2020 -ennuste

Kansantalouden tutkimusryhmä
15 lokakuu 2019

Hanke: 
Kesto: Jatkuva

Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys 2020 ja 2021 on jatkoa jo useamman kerran aiemmin julkaistuille raporteille. Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen asuntomarkkinoiden tilannetta sekä esitetään alueellinen ennuste vanhojen kerrostaloasuntojen hintojen ja vuokrien kehitykselle vuosina 2020 ja 2021. Ennuste perustuu sekä kuvaileviin tarkasteluihin että ekonometriseen malliin, joiden avulla asuntojen hintoja ja vuokria suhteutetaan talouden perustekijöihin Suomen eri kaupungeissa. Muuttujien tarkka sisältö ja ennustamistapa on esitetty aiemmissa julkaisuissa.

Tavoitteet:

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa asuntomarkkinoiden kehityksestä.

Rahoittaja:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Kuntarahoitus Oyj, Rakennusteollisuus RT ry, RAKLI ry, Suomen kiinteistöliitto ry, Tampereen kaupunki, Ympäristöministeriö

Tutkimusorganisaatiot:

PTT

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Peetu Keskinen

Hankkeen muut tutkijat:

Hanna Karikallio

Lisätietoja:

LUE VUODEN 2019 ENNUSTE: http://www.ptt.fi/ajankohtaista/asuntomarkkinat-2019-ennuste.html