Hankkeet

Asunto-osuuskunnan toimintamallit: kohtuuhintaista ja yhteisöllistä asumista kaupungistuvaan Suomeen


23 kesäkuu 2020

Hanke: Kiinnostus asunto-osuuskuntia kohtaan on Suomessa lisääntynyt. Tieto asunto-osuuskuntien perustamisesta, kohtuuhintaisten tonttien saatavuudesta, projektien rahoittamisesta, lainojen takauksesta, omistajuudesta, rakentamisesta, kustannustehokkuudesta, hallinnoinnista ja jälkimarkkinoinnista on kuitenkin vielä rajallista. Myös nykyisen osuuskuntalain, takauslainalain ja ryhmärakentamislain toimivuus ja mahdolliset puutteet on asunto-osuuskuntien kannalta katsottu tarpeelliseksi selvittää. Tutkimusaineisto kerätään olemassa olevista hankkeista, joista kertynyttä kokemusta hyödynnettäisiin ”asunto-osuuskunta -mallikirjan” suunnittelussa.
Kesto: 5/2019-8/2020

Tavoitteet:

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää ja jäsentää asunto-osuuskuntatoimintamalleja, joissa kunnan ja valtion, rakennuttajan, rahoittajan, takaajan, sijoittajan, osuuskunnan ja sen omistajajäsenten roolit vastuineen ja velvollisuuksineen ovat yksiselitteisiä. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on tehdä esiselvitys siitä, onko nykyinen lainsäädäntö riittävä asunto-osuuskunnille.

Rahoittaja:

Ara, Helsingin kaupunki, Järvenpään mestariasunnot, OP, Osuuskunta asuntomessut, RAKLI, Tampereen kaupunki, Tradeka, Y-Säätiö

Tutkimusorganisaatiot:

PTT

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Seppo Leminen

Hankkeen muut tutkijat:

Raija Heimonen, Kirsi Noro, Iiro Jussila, Matti Vedenkannas

Lisätietoja:

http://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/metsaalan-tutkimusryhma/tiedote-asunto-osuuskuntamalli-toisi-vaihtoehtoja-asuntomarkkinoille.html