Hankkeet

Asumisen tuet vuokralaisen näkökulmasta


21 helmikuu 2018

Hanke: Tässä selvityksessä luodaan katsaus vuokralaisille suunnattuun asumistukijärjestelmääntilastoaineiston, kirjallisuuskatsauksen ja vuokra-asujille suunnatun kyselytutkimuksen perusteella. Kyselytutkimus toteutettiin syyskuussa 2017, ja sen tarkoitus on tuoda julkiseen keskusteluun asukasnäkökulma tukijärjestelmään liittyen. Kelan maksamien asumisen tukien määrä on kasvanut merkittävästi vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Taustalla tukien kasvussa ovat muun muassa työttömyyden kasvu ja tukijärjestelmään tehdyt muu- toksetn vuonna 2015. Maksetut eläkkeensaajan asumistuet sekä sen saajamäärät ovat myös kasvaneet vuodesta 2008. Tämän kehityksen taustalla voi olla suurten ikäluokkien eläköityminen ja laitoshuollon purku.Lisäksi työssä olevien ruokakuntien osuus tuen saajista on kasvanut. Asumismenojen nousu erityisesti pääkaupunkiseudulla ja matalapalkkaisten töiden yleistyminen voivat selittää tätä kehitystä.
Kesto: 8/2017-10/2017

Tavoitteet:

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa 1) asumisen tukien kokonaisuudesta, 2) tukien kehityksestä ja vaikutuksesta kaupungistumiskehitykseen ja tasa-arvoon sekä 3) tukien roolis-ta/merkityksestä vuokralaisille huomioiden 4) asumisen tukiin tulevat muutokset.

Rahoittaja:

SATO Oyj

Tutkimusorganisaatiot:

PTT

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Antti Kekäläinen

Hankkeen muut tutkijat:

Kirsi Noro

Lisätietoja: