Hankkeet

Alueellisen taloustilastojen tietokanta (ALTA)

Kansantalouden tutkimusryhmä
3 kesäkuu 2019

Hanke: Tutkimushankkeessa täydennettiin kansantalouden tilinpidon aluetilinpitoa tuottamalla päivitetyt, alueelliset kysyntä- ja tarjontataulut, kehittämällä alueelliset sosiaalitilinpidon matriisit ja kuvaamalla sektoreiden väliset tulonsiirrot. Osana tutkimusta julkaistiin alueellisen REFINAGE-tasapainomallin kuvaus vapaasti käytettävine avoimine mallikoodeineen ja aineistoineen. Hankkeessa yhdistettiin tietoja useista tietokannoista yhtenäiseen, julkaistavaksi tarkoitettuun muotoon, joka tukee tulevaisuudessa Suomessa tapahtuvaa päätöksentekoa ja tutkimusta sekä tuo päätöksien taustatietoa kansalaisten ulottuville aiempaa helpommassa ja läpinäkyvämmässä muodossa.
Kesto: 4/2018-6/2019

Information in english: 

Abstract

The project augmented regional accounts of the national economy by updating regional demand and supply tables, developing regional accounting matrices, and describing cross-sector income transfers. The project was designed to support economic policy planning and impact assessment in a transparent manner, using datasets as well as models utilising them. The project also produced regional input-output datasets at the regional accounts level as defined by Statistics Finland.

The improvement of the knowledge base of regional accounting achieved in this project will support future assessment, forecasting and coordination of public-sector sustainability and regional needs. The datasets that were derived in the project was used to illustrate the changes in the regional production structures between 2008-2014 and also to forecast future developments. A database consisting of the data collected in the project was also published and is suited to analyses conducted with the regional equilibrium model. The database was published in the format used by the REFINAGE equilibrium model; a description of the FINAGE/REFINAGE model with model codes was also published. Because the project also developed data in digital format, the main results of the project can be found on a website maintained by PTT (Here below)

 

 

Lataamalla mallin hyväksyt käyttöehdot / By downloading the model you accept the terms of use.

Käyttöehdot:

FINAGE/REFINAGE-mallit on tarkoitettu avoimesti käytettäviksi. Niihin tulee viitata normaalin tieteellisen käytännön mukaisesti. Viittausohje: Honkatukia, Juha (2019): FINAGE/REFINAGE General Equilibrium Models of the Finnish Economy. In

Honkatukia - Lehtomaa - Alimov – Huovari - Ruuskanen (2019): ALTA - Alueellisen taloustiedon tietokanta. VNK julkaisu 41 / 2019.

Terms of Use:

FINAGE/REFINAGE-models are open source, but reference should be made to the original model. Reference: Honkatukia, Juha (2019): FINAGE/REFINAGE General Equilibrium Models of the Finnish Economy. In Honkatukia et al. (2019): ALTA - Regional economic database for Finland. Prime Minister’s Office Publications 41 / 2019.

Lataamalla tietokannan hyväksyt käyttöehdot / By downloading the data base you accept the terms of use.

Käyttöehdot:

ALTA-tietokanta on tarkoitettu avoimesti käytettäväksi. Siihen tulee viitata normaalin tieteellisen käytännön mukaisesti. Viittausohje: Honkatukia et al. (2019): ALTA - Alueellisen taloustiedon tietokanta. VNK julkaisu 41 / 2019.

Terms of Use:

The ALTA data base and the program code used to create it  are open source, but reference should be made to the original report. Reference:

Honkatukia et al. (2019): ALTA - Regional economic database for Finland. Prime Minister’s Office Publications 41 / 2019.

 

 

Ladattavat tiedostot

Koko raportti

 

Taulukot GitHubissa:

https://github.com/pttry/alta#readme

 

Tavoitteet:

Tavoitteena oli, että hanke tukisi talouspoliittista suunnittelua ja vaikutusarviointia läpinäkyvällä tavalla sekä aineistojen että niitä hyödyntävien mallien avulla. Hankkeessa tuotettiin alueelliset panos-tuotosaineistot Tilastokeskuksen (TK) aluetilinpidon julkaisutasolla. Ne ovat yhdistettävissä muuhun aluetilinpitoon ja saatettavissa laajempaan tutkimus- ja asiantuntijakäyttöön. Lisäksi tietopohjaa syvennettiin nimenomaan julkisten menojen kehityksen osalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) käynnissä olevan menopaineen arvioinnin päivityksen ja tulonsiirtojen määräytymisperusteiden, erityisesti VOS-kriteerien viimeistä tietoa hyödyntäen. Tämän projektin pohjalta tapahtunut aluetilinpidon tietopohjan parantaminen tukee tulevaisuudessa julkisten sektorien kestävyyden ja maakuntien tarpeiden arviointia, ennakointia ja yhteensovittamista. Tutkimuksessa myös julkaistiin tuotetuista aineistoista koottu tietokanta, joka soveltuu alueellisella tasapainomallilla tehtävään analyysiin. Tietokanta esitettiin REFINAGE-tasapainomallin käyttämässä muodossa, ja hankkeessa julkaistiin lisäksi FINAGE/REFINAGE-mallin kuvaus mallikoodeineen.

Rahoittaja:

Valtioneuvoston kanslia

Tutkimusorganisaatiot:

PTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, ETH Zürich

Hankkeen Vastuullinen johtaja:

Juha Honkatukia (THL)

Hankkeen muut tutkijat:

Olli-Pekka Ruuskanen, Janne Huovari, Naufal Alimov, Jere Lehtomaa

Lisätietoja:

Blogi: https://www.tilastokeskus.fi/tietotrendit/blogit/2019/maakuntien-talouden-rakenne-ja-riippuvuustietoa-jalleen-saatavilla/