Hankkeet

50+ SIBS – 50+ Companies Sustainable Growth Paths and Resilience in Global Business Ecosystems / Keskisuurten suomalaisten yritysten kasvu ja resilienssi globaaleissa ekosysteemeissä

Kansantalouden tutkimusryhmä
20 tammikuu 2021

 • Hanke: 
  Kesto: 11/2020 - 12/2022

  Tässä tutkimuksessa 50+ yrityksillä tarkoitetaan keskisuuria yrityksiä, jotka työllistävät 50 – 249 henkilöä. Ne edustavat noin prosenttia suomalaisesta yrityskannasta, mutta työllistävät noin 20 prosenttia työvoimasta. Keskisuurten yritys merkitys Suomen työllisyydelle ja talouskasvulle on merkittävä. Tietoa ja ymmärrystä keskisuurten yritysten kasvusta, liiketoimintaekosysteemeistä ja resilienssistä eli muutoskyvykkyydestä talouden suhdanteissa ja shokkitilanteissa kaivataan kuitenkin lisää, jotta Suomen talouskasvua, työllisyyttä ja innovaatiokykyä voitaisiin globaalissa toimintaympäristössä ja kriisitilanteissa vahvistaa.

   

  Business Finlandin tutkimusseminaari 4.2.2021  Research Seminar: Ecosystems and innovation activity as engines of transition - Business Finland

  Riihikuivaa-blogi Voisiko keskisuuri yritys toimia työllistämisen veturina? 

  Tavoitteet:

  Tutkimuksen tavoitteena on 1) luoda päättäjille suuntaviivat, joiden avulla innovatiivisia liiketoimintaekosysteemejä voitaisiin tukea, jotta niiden avulla saavutettaisiin kestävä kasvu, 2) antaa tietoa suomalaisen innovaatio- ja toimintaympäristön kyvystä selviytyä ja toipua koronaviruspandemiasta ja 3) selvittää merkittävimmät tekijät, jotka vahvistavat globaaleissa liiketoimintaekosysteemeissä mukana olevien 50+ yritysten tuottavuutta, kasvua ja henkilöstön kasvua.

  Rahoittaja:

  Business Finland

  Tutkimusorganisaatiot:

  PTT, VTT, Imperial College London Business School (UK)

  Hankkeen Vastuullinen johtaja:

  Sari Forsman-Hugg

  Hankkeen muut tutkijat:

  Henna Busk, Raija Heimonen, Kirsi Noro PTT,

  Lisätietoja: