Hankkeet

Avainsanat:
Kyläkauppaselvitys
maaliskuu 8,2018
Maatalouden asema rahoitusmarkkinoilla
maaliskuu 8,2018
Asumisen tuet vuokralaisen näkökulmasta
helmikuu 21,2018
Kompensaation soveltaminen Suomessa
helmikuu 21,2018
Käyttämättömät mahdollisuudet metsätaloudessa – miksi näin käy ja mitä voitaisiin tehdä toisin (päättynyt)
kesäkuu 20,2016
Synergiaetujen hyödyntäminen maaseudun infrajärjestelmien välillä (päättynyt)
kesäkuu 22,2016
Kohti biotaloutta: kapeikot ja ohjauskeinojen suuntaus (päättynyt)
kesäkuu 20,2016
Kansainvälisten kauppasopimusten vaikutus EU:n ja Suomen maa- ja elintarviketalouteen ja ruokaturvallisuuteen (päättynyt)
kesäkuu 22,2016
Sukupolvenvaihdokset ja maatilojen kehittäminen (päättynyt)
kesäkuu 22,2016
Asunto-osuuskunta – Uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli (päättynyt)
kesäkuu 20,2016
Euroopan komission käyttämän suhdannekorjausmenetelmän arviointia Suomen talouden näkökulmasta (päättynyt)
kesäkuu 20,2016
Maahanmuuttajien työurat ja eläketurva (päättynyt)
kesäkuu 20,2016
Vuokra-asuntosijoitusalan kannattavuus, kilpailutilanne ja kehittämistarpeet
heinäkuu 12,2018
Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen
kesäkuu 22,2016
Ruokamarkkinoiden muuttuvat rakenteet ja kilpailun toimivuus
heinäkuu 12,2018
Maatalousympäristöjen ekosysteemipalvelut: kysyntä, tarjonta ja politiikkaohjaus
kesäkuu 22,2016
Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (WIP)
kesäkuu 20,2016
Innomitta II - Critical Competences for Value Creation in the Danish and Finnish Manufacturing
kesäkuu 20,2016