Hankkeet

Avainsanat:
Sukupolvenvaihdokset ja maatilojen kehittäminen (päättynyt)
kesäkuu 22,2016
Asunto-osuuskunta – Uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli (päättynyt)
kesäkuu 20,2016
Euroopan komission käyttämän suhdannekorjausmenetelmän arviointia Suomen talouden näkökulmasta (päättynyt)
kesäkuu 20,2016
Maahanmuuttajien työurat ja eläketurva (päättynyt)
kesäkuu 20,2016
Vuokra-asuntosijoitusalan kannattavuus, kilpailutilanne ja kehittämistarpeet
heinäkuu 12,2018
Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen
kesäkuu 22,2016
Ruokamarkkinoiden muuttuvat rakenteet ja kilpailun toimivuus
heinäkuu 12,2018
Maatalousympäristöjen ekosysteemipalvelut: kysyntä, tarjonta ja politiikkaohjaus
kesäkuu 22,2016
Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (WIP)
kesäkuu 20,2016
Innomitta II - Critical Competences for Value Creation in the Danish and Finnish Manufacturing
kesäkuu 20,2016