Hankkeet

Avainsanat:
Maatalouspolitiikka ja ekosysteemipalvelut
heinäkuu 12,2018
Talous, arvot ja alueellinen sosiaalinen pääoma
helmikuu 21,2018
Values generated by natural heritage in Nordic countries
helmikuu 21,2018
Kyläkauppaselvitys
maaliskuu 8,2018
Maatalouden asema rahoitusmarkkinoilla
maaliskuu 8,2018
Asumisen tuet vuokralaisen näkökulmasta
helmikuu 21,2018
Kompensaation soveltaminen Suomessa
helmikuu 21,2018
Käyttämättömät mahdollisuudet metsätaloudessa – miksi näin käy ja mitä voitaisiin tehdä toisin (päättynyt)
kesäkuu 20,2016
Synergiaetujen hyödyntäminen maaseudun infrajärjestelmien välillä (päättynyt)
kesäkuu 22,2016
Kohti biotaloutta: kapeikot ja ohjauskeinojen suuntaus (päättynyt)
kesäkuu 20,2016
Kansainvälisten kauppasopimusten vaikutus EU:n ja Suomen maa- ja elintarviketalouteen ja ruokaturvallisuuteen (päättynyt)
kesäkuu 22,2016
Sukupolvenvaihdokset ja maatilojen kehittäminen (päättynyt)
kesäkuu 22,2016
Asunto-osuuskunta – Uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli (päättynyt)
kesäkuu 20,2016
Euroopan komission käyttämän suhdannekorjausmenetelmän arviointia Suomen talouden näkökulmasta (päättynyt)
kesäkuu 20,2016
Maahanmuuttajien työurat ja eläketurva (päättynyt)
kesäkuu 20,2016
Vuokra-asuntosijoitusalan kannattavuus, kilpailutilanne ja kehittämistarpeet
heinäkuu 12,2018
Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen
kesäkuu 22,2016
Ruokamarkkinoiden muuttuvat rakenteet ja kilpailun toimivuus
heinäkuu 12,2018
Maatalousympäristöjen ekosysteemipalvelut: kysyntä, tarjonta ja politiikkaohjaus
kesäkuu 22,2016
Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (WIP)
kesäkuu 20,2016