Hankkeet

Avainsanat:
Kansallinen nurmiohjelma
lokakuu 15,2019
Maaseudun työvoimapulan syyt ja ratkaisut (MASERAT)
lokakuu 14,2019
Lyhyen aikavälin kilpailukyvyn eteenpäin katsova arviointi
lokakuu 11,2019
Pienten asuntojen osuus asuntotuotannossa ja vaikutukset asuinalueiden eriytymiseen
toukokuu 10,2019
Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys 2018-2019
heinäkuu 12,2018
Digitaaliset palveluratkaisut ja toimintamallit maataloussektorin elinvoimaisuuden edistäjinä
heinäkuu 1,2019
Alueellisen taloustilastojen tietokanta (ALTA)
kesäkuu 3,2019
Asumispreferenssit
kesäkuu 4,2019
Osuustoimintamuodon ja yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan edellytykset ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa
heinäkuu 12,2018
Puutuoteteollisuuden merkitys maakunnissa
toukokuu 10,2019
Suomalainen metsänomistaja 2020: metsätalouden kannattavuus ja metsänomistajakunnan muutos
toukokuu 10,2019
MARES
toukokuu 10,2019
Metsäbiotalouden kehittyvät sää- ja ilmastotyökalut: Säätyö
toukokuu 10,2019
Maatalouden rahoitusasema
heinäkuu 12,2018
Work, inequality and public policy - Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (OSA 2)
heinäkuu 12,2018
Asumismenot 2018
heinäkuu 12,2018
Korkeakoulutetut yrittäjät Suomessa
huhtikuu 18,2019
Paikallisen sopimisen hyvät käytänteet ja esteet teknologiateollisuudessa
heinäkuu 12,2018
Työttömyyden laajat kustannukset yhteiskunnalle
heinäkuu 12,2018
Osuustoimintamuodon ja yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan edellytykset ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa
helmikuu 20,2018