Hankkeet

Avainsanat:
Asumismenot 2018
heinäkuu 12,2018
Korkeakoulutetut yrittäjät Suomessa
huhtikuu 18,2019
Paikallisen sopimisen hyvät käytänteet ja esteet teknologiateollisuudessa
heinäkuu 12,2018
Työttömyyden laajat kustannukset yhteiskunnalle
heinäkuu 12,2018
Osuustoimintamuodon ja yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan edellytykset ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa
helmikuu 20,2018
Kestävän kehityksen innovaatiot tukemassa Agenda 2030:n toimeenpanoa
heinäkuu 12,2018
Maatalousalan kilpailukyky
heinäkuu 12,2018
Tuottajaosuuskuntien rahoitus
helmikuu 21,2018
Alueellinen tilinpitojärjestelmä ja kansantuotteen mittaaminen maakunnittain
heinäkuu 12,2018
Maatalouspolitiikka ja ekosysteemipalvelut
heinäkuu 12,2018
Talous, arvot ja alueellinen sosiaalinen pääoma
helmikuu 21,2018
Values generated by natural heritage in Nordic countries
helmikuu 21,2018
Kyläkauppaselvitys
maaliskuu 8,2018
Maatalouden asema rahoitusmarkkinoilla
maaliskuu 8,2018
Asumisen tuet vuokralaisen näkökulmasta
helmikuu 21,2018
Kompensaation soveltaminen Suomessa
helmikuu 21,2018
Käyttämättömät mahdollisuudet metsätaloudessa – miksi näin käy ja mitä voitaisiin tehdä toisin (päättynyt)
kesäkuu 20,2016
Synergiaetujen hyödyntäminen maaseudun infrajärjestelmien välillä (päättynyt)
kesäkuu 22,2016
Kohti biotaloutta: kapeikot ja ohjauskeinojen suuntaus (päättynyt)
kesäkuu 20,2016
Kansainvälisten kauppasopimusten vaikutus EU:n ja Suomen maa- ja elintarviketalouteen ja ruokaturvallisuuteen (päättynyt)
kesäkuu 22,2016