Hankkeet

Avainsanat:
Puutuoteteollisuuden merkitys maakunnissa
toukokuu 10,2019
Suomalainen metsänomistaja 2020: metsätalouden kannattavuus ja metsänomistajakunnan muutos
toukokuu 10,2019
MARES
toukokuu 10,2019
Metsäbiotalouden kehittyvät sää- ja ilmastotyökalut: Säätyö
toukokuu 10,2019
Maatalouden rahoitusasema
heinäkuu 12,2018
Dieselin verotuen vaikutusten arviointi
toukokuu 10,2019
Work, inequality and public policy - Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (OSA 2)
heinäkuu 12,2018
Asumismenot 2018
heinäkuu 12,2018
Korkeakoulutetut yrittäjät Suomessa
huhtikuu 18,2019
Paikallisen sopimisen hyvät käytänteet ja esteet teknologiateollisuudessa
heinäkuu 12,2018
Työttömyyden laajat kustannukset yhteiskunnalle
heinäkuu 12,2018
Osuustoimintamuodon ja yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan edellytykset ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa
helmikuu 20,2018
Kestävän kehityksen innovaatiot tukemassa Agenda 2030:n toimeenpanoa
heinäkuu 12,2018
Maatalousalan kilpailukyky
heinäkuu 12,2018
Alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja seuraukset
heinäkuu 12,2018
Tuottajaosuuskuntien rahoitus
helmikuu 21,2018
Alueellinen tilinpitojärjestelmä ja kansantuotteen mittaaminen maakunnittain
heinäkuu 12,2018
Maatalouspolitiikka ja ekosysteemipalvelut
heinäkuu 12,2018
EU:n maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen - vaihtoehtoiset polut ja Suomen maatalous
heinäkuu 12,2018
Talous, arvot ja alueellinen sosiaalinen pääoma
helmikuu 21,2018