Hankkeet

Avainsanat:
Politiikkatoimet maatalouden rakenteen kehittämiseen (POMARAKE)
helmikuu 27,2020
Suomen metsäkeskuksen metsänomistajiin kohdistuvan asiakastyön vaikuttavuus osana Kansallisen metsästrategian toteutusta (KASVA)
toukokuu 14,2020
Dieselin verotuen vaikutusten arviointi
toukokuu 10,2019
Työpolitiikan vaikuttavuuden meta-analyysi
helmikuu 3,2020
Osakeyhtiöiden omistajat ja työntekijät Suomessa – koulutuksen ja työhistorian merkitys osakkuuteen
helmikuu 3,2020
Turvemaiden käyttö maa- ja metsätaloudessa - maanomistajien näkökulma (TURVA)
toukokuu 22,2019
Metsänomistajien tavoitteet Metsään.fi -palvelussa
toukokuu 10,2019
Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot
toukokuu 10,2019
Asumismenot 2020
toukokuu 10,2019
Asuntomarkkinat 2020 -ennuste
lokakuu 15,2019
Kansallinen nurmiohjelma
lokakuu 15,2019
Maaseudun työvoimapulan syyt ja ratkaisut (MASERAT)
lokakuu 14,2019
Lyhyen aikavälin kilpailukyvyn eteenpäin katsova arviointi
lokakuu 11,2019
Pienten asuntojen osuus asuntotuotannossa ja vaikutukset asuinalueiden eriytymiseen
toukokuu 10,2019
Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys 2018-2019
heinäkuu 12,2018
Digitaaliset palveluratkaisut ja toimintamallit maataloussektorin elinvoimaisuuden edistäjinä
heinäkuu 1,2019
Alueellisen taloustilastojen tietokanta (ALTA)
kesäkuu 3,2019
Asumispreferenssit
kesäkuu 4,2019
Osuustoimintamuodon ja yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan edellytykset ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa
heinäkuu 12,2018
Puutuoteteollisuuden merkitys maakunnissa
toukokuu 10,2019