Hankkeet

Avainsanat:
Hyvinvoiva metsäalan osaaja 2030
marraskuu 17,2020
Asuntomarkkinat 2021-ennuste
lokakuu 28,2020
Ilmastopolitiikan tulonjakovaikutukset
toukokuu 5,2020
Osakeyhtiöiden omistajat ja työntekijät Suomessa – koulutuksen ja työhistorian merkitys osakkuuteen / Akava Works, Osat 1 ja 2
syyskuu 1,2020
Esiselvitys maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista
syyskuu 2,2020
Metsätalouden kannustinjärjestelmän evaluointi
syyskuu 2,2020
Kustannusvaikuttavat keinot metsäluonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi KEIMO
syyskuu 2,2020
EU:n maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen - vaihtoehtoiset polut ja Suomen maatalous
heinäkuu 12,2018
ENKO: Talouden rakenteen pitkän aikavälin muutosten ennakointi ja skenaarioiden tulkinta
heinäkuu 17,2020
DigiConsumers
lokakuu 11,2019
Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet (KIERRE)
toukokuu 10,2019
Alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja seuraukset
heinäkuu 12,2018
Asunto-osuuskunnan toimintamallit: kohtuuhintaista ja yhteisöllistä asumista kaupungistuvaan Suomeen
kesäkuu 23,2020
Dieselin verotuen vaikutusten arviointi
toukokuu 10,2019
Työpolitiikan vaikuttavuuden meta-analyysi
helmikuu 3,2020
Osakeyhtiöiden omistajat ja työntekijät Suomessa – koulutuksen ja työhistorian merkitys osakkuuteen
helmikuu 3,2020
Turvemaiden käyttö maa- ja metsätaloudessa - maanomistajien näkökulma (TURVA)
toukokuu 22,2019
Metsänomistajien tavoitteet Metsään.fi -palvelussa
toukokuu 10,2019
Asumismenot 2020
toukokuu 10,2019
Asuntomarkkinat 2020 -ennuste
lokakuu 15,2019