Hankkeet

Avainsanat:
Osakeyhtiöiden omistajat ja työntekijät Suomessa – koulutuksen ja työhistorian merkitys osakkuuteen / Akava Works
lokakuu 15,2019
ENKO: Talouden rakenteen pitkän aikavälin muutosten ennakointi ja skenaarioiden tulkinta
heinäkuu 17,2020
DigiConsumers
lokakuu 11,2019
Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet (KIERRE)
toukokuu 10,2019
Alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja seuraukset
heinäkuu 12,2018
Asunto-osuuskunnan toimintamallit: kohtuuhintaista ja yhteisöllistä asumista kaupungistuvaan Suomeen
kesäkuu 23,2020
Politiikkatoimet maatalouden rakenteen kehittämiseen (POMARAKE)
helmikuu 27,2020
Sujuva arki, parempi elämä - Maaseudun kestävän kehityksen tila ja tavoitteet Suomessa
kesäkuu 11,2020
Suomen metsäkeskuksen metsänomistajiin kohdistuvan asiakastyön vaikuttavuus osana Kansallisen metsästrategian toteutusta (KASVA)
toukokuu 14,2020
Tuottajien yhteistyön markkinavaikutukset (TYHMA)
helmikuu 27,2020
Dieselin verotuen vaikutusten arviointi
toukokuu 10,2019
Menestyvät maatalousyrittäjät - Smart Farmers
lokakuu 22,2019
Työpolitiikan vaikuttavuuden meta-analyysi
helmikuu 3,2020
Osakeyhtiöiden omistajat ja työntekijät Suomessa – koulutuksen ja työhistorian merkitys osakkuuteen
helmikuu 3,2020
Turvemaiden käyttö maa- ja metsätaloudessa - maanomistajien näkökulma (TURVA)
toukokuu 22,2019
Metsänomistajien tavoitteet Metsään.fi -palvelussa
toukokuu 10,2019
Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot
toukokuu 10,2019
Asumismenot 2020
toukokuu 10,2019
Asuntomarkkinat 2020 -ennuste
lokakuu 15,2019
Kansallinen nurmiohjelma
lokakuu 15,2019