Hankkeet

Avainsanat:
Ilmastopolitiikan tulonjakovaikutukset
toukokuu 5,2020
Menestyvät maatalousyrittäjät - Smart Farmers
lokakuu 22,2019
Tuottajien yhteistyön markkinavaikutukset (TYHMA)
helmikuu 27,2020
Osakeyhtiöiden omistajat ja työntekijät Suomessa – koulutuksen ja työhistorian merkitys osakkuuteen / Akava Works, Osat 1 ja 2
syyskuu 1,2020
Hyvinvointimerkki
heinäkuu 12,2018
Sujuva arki, parempi elämä - Maaseudun kestävän kehityksen tila ja tavoitteet Suomessa
kesäkuu 11,2020
Esiselvitys maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista
syyskuu 2,2020
Metsätalouden kannustinjärjestelmän evaluointi
syyskuu 2,2020
Kustannusvaikuttavat keinot metsäluonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi KEIMO
syyskuu 2,2020
MAREA - From MARine Ecosystem Accounting to integrated governance for sustainable planning of marine and coastal areas
syyskuu 2,2020
EU:n maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen - vaihtoehtoiset polut ja Suomen maatalous
heinäkuu 12,2018
ENKO: Talouden rakenteen pitkän aikavälin muutosten ennakointi ja skenaarioiden tulkinta
heinäkuu 17,2020
DigiConsumers
lokakuu 11,2019
Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet (KIERRE)
toukokuu 10,2019
Alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja seuraukset
heinäkuu 12,2018
Asunto-osuuskunnan toimintamallit: kohtuuhintaista ja yhteisöllistä asumista kaupungistuvaan Suomeen
kesäkuu 23,2020
Politiikkatoimet maatalouden rakenteen kehittämiseen (POMARAKE)
helmikuu 27,2020
Suomen metsäkeskuksen metsänomistajiin kohdistuvan asiakastyön vaikuttavuus osana Kansallisen metsästrategian toteutusta (KASVA)
toukokuu 14,2020
Dieselin verotuen vaikutusten arviointi
toukokuu 10,2019
Työpolitiikan vaikuttavuuden meta-analyysi
helmikuu 3,2020