Hankkeet

Avainsanat:
Työvoimakoulutuksen toimivuuden ja vaikutusten arviointi
helmikuu 10,2021
Eläinten hyvinvointimerkki
heinäkuu 12,2018
Ilmastotuuppaus: Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen yhteisöllisesti käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin (CLIMATE-NUDGE)
tammikuu 18,2021
50+ SIBS – 50+ Companies Sustainable Growth Paths and Resilience in Global Business Ecosystems / Keskisuurten suomalaisten yritysten kasvu ja resilienssi globaaleissa ekosysteemeissä
tammikuu 20,2021
Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot
toukokuu 10,2019
Menestyvät maatalousyrittäjät - Smart Farmers
lokakuu 22,2019
Pandemian vaikutusten tunnistaminen maa- ja elintarvikesektorilla (Covid-19)
lokakuu 29,2020
Tuottajien yhteistyön markkinavaikutukset (TYHMA)
helmikuu 27,2020
Politiikkatoimet maatalouden rakenteen kehittämiseen (POMARAKE)
helmikuu 27,2020
Pohjoisen tuen arviointi 2016-2020
lokakuu 27,2020
Hyvinvoiva metsäalan osaaja 2030
marraskuu 17,2020
MAREA - From MARine Ecosystem Accounting to integrated governance for sustainable planning of marine and coastal areas
syyskuu 2,2020
Asuntomarkkinat 2021-ennuste
lokakuu 28,2020
Ilmastopolitiikan tulonjakovaikutukset
toukokuu 5,2020
Osakeyhtiöiden omistajat ja työntekijät Suomessa – koulutuksen ja työhistorian merkitys osakkuuteen / Akava Works, Osat 1 ja 2
syyskuu 1,2020
Sujuva arki, parempi elämä - Maaseudun kestävän kehityksen tila ja tavoitteet Suomessa
kesäkuu 11,2020
Esiselvitys maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista
syyskuu 2,2020
Metsätalouden kannustinjärjestelmän evaluointi
syyskuu 2,2020
Kustannusvaikuttavat keinot metsäluonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi KEIMO
syyskuu 2,2020
EU:n maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen - vaihtoehtoiset polut ja Suomen maatalous
heinäkuu 12,2018