Hankkeet

Avainsanat:
Tuottajien yhteistyön markkinavaikutukset (TYHMA)
helmikuu 27,2020
Sujuva arki, parempi elämä - Maaseudun kestävän kehityksen tila ja tavoitteet Suomessa
kesäkuu 11,2020
Pohjoisen tuen arviointi 2016-2020
lokakuu 27,2020
Menestyvät maatalousyrittäjät - Smart Farmers
lokakuu 22,2019
Eläinten hyvinvointimerkki
heinäkuu 12,2018
Pandemian vaikutusten tunnistaminen maa- ja elintarvikesektorilla (Covid-19)
lokakuu 29,2020
Ilmastotuuppaus: Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen yhteisöllisesti käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin (CLIMATE-NUDGE)
tammikuu 18,2021
TUIMA - Tuuppausta ilmastoviisaaseen maankäyttöön maa- ja metsätaloudessa
toukokuu 12,2021
Työvoimakoulutuksen toimivuuden ja vaikutusten arviointi
helmikuu 10,2021
50+ SIBS – 50+ Companies Sustainable Growth Paths and Resilience in Global Business Ecosystems / Keskisuurten suomalaisten yritysten kasvu ja resilienssi globaaleissa ekosysteemeissä
tammikuu 20,2021
Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot
toukokuu 10,2019
Politiikkatoimet maatalouden rakenteen kehittämiseen (POMARAKE)
helmikuu 27,2020
Hyvinvoiva metsäalan osaaja 2030
marraskuu 17,2020
MAREA - From MARine Ecosystem Accounting to integrated governance for sustainable planning of marine and coastal areas
syyskuu 2,2020
Asuntomarkkinat 2021-ennuste
lokakuu 28,2020
Ilmastopolitiikan tulonjakovaikutukset
toukokuu 5,2020
Osakeyhtiöiden omistajat ja työntekijät Suomessa – koulutuksen ja työhistorian merkitys osakkuuteen / Akava Works, Osat 1 ja 2
syyskuu 1,2020
Esiselvitys maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista
syyskuu 2,2020
Metsätalouden kannustinjärjestelmän evaluointi
syyskuu 2,2020
Kustannusvaikuttavat keinot metsäluonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi KEIMO
syyskuu 2,2020