Ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot – alustavia tuloksia / VNTEAS Policy Brief 10/2019

Kansantalouden tutkimusryhmä
9 toukokuu 2019Veera Holappa, Jani-Petri Laamanen, Jari Vainiomäki: Ammatillista liikkuvuutta on mahdollista edistää monipuolisella koulutuksella. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 10/2019

Ammatillinen liikkuvuus on erittäin tärkeää työmarkkinoiden uudistumisen kannalta. Liikkuvuuden merkitys korostuu erityisesti voimakkaasti muuttuvassa ympäristössä. Se, kuinka helposti henkilö voi vaihtaa toimialalta ja ammatista toiseen määrittää, kuinka nopeasti talous kehittyy ja muuntautuu uusien tilanteiden edessä ilman työvoiman saatavuusongelmia. Ammatilliseen liikkuvuuteen liittyy kuitenkin kustannuksia, koska aikaisemmassa ammatissa hankittua osaamista ei välttämättä voida hyödyntää uudessa ammatissa. Tässä hankkeessa ammatin vaihtamisen esteitä tarkasteltiin ammattien tehtäväsisältöjen eron avulla. Se vaikuttaa henkilöiden mahdollisuuksiin vaihtaa ammatista toiseen.

Tiedollisten taitojen erot ammattien välillä estävät Suomessa ammatillista liikkuvuutta vähemmän kuin tehtävätaitojen erot. Koulutuspolitiikassa tarvitaan erilaisia ratkaisuja riippuen henkilöiden lähtö- ja tavoiteammateista, koska osaamiserot vaihtelevat.Teknologian kehittyessä osaamisvaatimukset kasvavat, joten koulutustason nostaminen ylei-sesti ylläpitää työntekijöiden työskentelymahdollisuuksia erilaisissa ammateissa.

Liian suppeat yhteen alaan keskittyvät koulutusohjelmat voivat pitkällä tähtäimellä vähentää liikkuvuutta työmarkkinoiden muuttuessa nopeasti.

Lue koko policy brief täältä (linkki).