Alueellisen taloustiedon tietokanta ALTA / Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:41

Kansantalouden tutkimusryhmä
19 kesäkuu 2019Honkatukia, Juha; Alimov, Naufal; Huovari, Janne; Ruuskanen, Olli-Pekka; Lehtomaa, Jere

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-753-6

Tutkimushankkeessa täydennettiin kansantalouden tilinpidon aluetilinpitoa tuottamalla päivitetyt, alueelliset kysyntä- ja tarjontataulukot, kehittämällä alueelliset tilinpidon matriisit ja kuvaamalla sektoreiden väliset tulonsiirrot. Tavoitteena oli, että hanke tukisi talouspoliittista suunnittelua ja vaikutusarviointia läpinäkyvällä tavalla sekä aineistojen että niitä hyödyntävien mallien avulla. Hankkeessa tuotettiin alueelliset panos-tuotosaineistot Tilastokeskuksen (TK) aluetilinpidon julkaisutasolla. 

Tämän projektin pohjalta tapahtunut aluetilinpidon tietopohjan parantaminen tukee tulevaisuudessa julkisten sektorien kestävyyden ja maakuntien tarpeiden arviointia, ennakointia ja yhteensovittamista. Hankkeessa sovellettiin uusia aineistoja vuosien 2008 – 2014 laman aikana tapahtuneen rakennemuutoksen kuvaamiseen ja aluetalouden kehityksen ennakointiin. Tutkimuksessa myös julkaistiin tuotetuista aineistoista koottu tietokanta, joka soveltuu alueellisella tasapainomallilla tehtävään analyysiin. Tietokanta esitettiin REFINAGE-tasapainomallin käyttämässä muodossa, ja hankkeen yhteydessä julkaistiin lisäksi FINAGE/REFINAGE-mallin kuvaus mallikoodeineen. Hankkeessa kehitettiin sähköisiä tietosisältöjä, joten hankkeen päätulokset löytyvät PTT ry:n ylläpitämällä sivustolla osoitteessa:

http://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-hankkeet/alueellisen-taloustilastojen-tietokanta-alta.html