Economic values from the natural and cultural heritage in the Nordic countries: Improving visibility and integrating natural and cultural resource values in Nordic countries./ TemaNord 2017:522
toukokuu 22,2017
Asumisoikeusjärjestelmän riskienhallinta / Ympäristöministeriön raportteja 1/2016
huhtikuu 25,2017
Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus / Ympäristöministeriön raportteja 4 / 2015
huhtikuu 24,2017