Metsänomistajat palveluiden käyttäjinä : Metsänomistaja 2020- tutkimuksen tuloksia / Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus
lokakuu 9,2020
An Eco-GAME meta-evaluation of existing methods for the appreciation of ecosystem services / Sustainability Journal
lokakuu 9,2020
Making ‘Soft’ Economics a ‘Hard Science’: Planning Governance for Sustainable Development Through a Sustainability Compass
lokakuu 9,2020
A participatory geo-spatial toolkit for science integration and knowledge transfer informing SDGs based governance and decision making / Sustainability Journal
lokakuu 9,2020
Kausiväestö moninaistaa kuvaa aluerakenteen kehityksestä Suomessa / Terra
lokakuu 9,2020