Ruokamarkkinoiden muuttuvat rakenteet ja kilpailun toimivuus

Tutkimuksessa analysoidaan elintarvikkeiden kulutusrakenteen muutosta, siihen vaikuttavia tekijöitä ja muutosten vaikutuksia elintarviketeollisuuden tuotantoon; arvioidaan elintarvikkeiden relevantteja maantieteellisiä markkinoita kilpailun ja kilpailupolitiikan näkökulmasta ja vertaillaan kilpailulain käytännön tulkinnan eroja EU:n jäsenmaissa; tarkastellaan elintarvikeketjun eri osien ja eri kustannustekijöiden vaikutusta elintarvikkeiden hinnanmuodostukseen; sekä analysoidaan Lidl-ketjun saapumisen vaikutusta hintakilpailuun ja ruoan hintaan. Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään sekä julkisia tilastoja että teollisuudelta ja kaupalta saatavia hinta-aineistoja ja soveltuvia ekonometrisia mallintamis- ja estimointimenetelmiä sekä kuluttajakyselyä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä Suomen ruokamarkkinoiden toimivuudesta ja markkinarakenteiden muutoksista.

Lisätietoja

Kyösti Arovuori