Puutuoteteollisuuden merkitys maakunnissa

Päättäjät tarvitsevat tietoa puutuoteteollisuuden taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä maakunnittain ja koko Suomessa voidakseen ottaa toimialan huomioon päätöksenteossaan biotalouden kehittämisessä.

Vuoden 2017 alussa toteuttaja teki vastaavantyyppisen selvityksen Puutuoteteollisuus ry:lle. Tämä tutkimus pohjautuu edelliseen selvitykseen sitä päivittäen ja osittain myös uudistaen

Tavoitteet

Tutkimuksen yleistavoitteena on määrittää puutuoteteollisuuden taloudellinen vaikutus maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla kerrannaisvaikutuksineen.

Erityisesti tavoitteena on selvittää seuraavat taloudelliset tunnusluvut:

· Liiketoiminnan volyymi

· Tuotannon arvonlisäys

· Toiminnan työllisyysvaikutukset

· Verotulot

· Puunkäyttö ja kantorahatulot

· Puurakentamisen osuus