Metsien ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen

Tavoitteet

Tavoitteena on edistää uusien yhteistyömallien ja yritystoiminnan syntymistä metsiin.