Maatalousympäristöjen ekosysteemipalvelut: kysyntä, tarjonta ja politiikkaohjaus

Tutkimuksessa arvioidaan aiempaan kirjallisuuteen sekä asiantuntija-arvioihin perustuen, mitkä ovat maatalouden keskeisimpiä ja kestävyyden kannalta tärkeimpiä ekosysteemipalveluita, sekä tunnistetaan indikaattorit, joiden pohjalta näitä ekosysteemipalveluvirtoja voidaan mitata. Tutkimuksessa mitataan maatalousympäristöjen tuottamien ekosysteemipalveluiden arvoa valittuihin markkinahinnattomiin palveluihin keskittyen. Kysynnän tarkastelun rinnalla selvitetään viljelijöiden halukkuus ja valmius kehittää sääntely- ja kulttuuripalveluiden tuotantoa sekä arvioidaan toimista yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. Tutkimuksessa arvioidaan keskeisten politiikkavaihtoehtojen (mukaan lukien nykyinen politiikka) vaikutusta maatalousympäristön tuottamiin ekosysteemipalveluihin ja niiden arvoon. Hankkeessa toteutetaan sekä kuluttaja- että tuottajakyselyt.

Tavoitteet

Selvittää kuluttajien arvostus ja kysyntä maatalouden tuottamia ekosysteemipalveluita kohtaan sekä tuottajien kannalta kustannustehokkaat politiikkakeinot ekosysteemipalveluiden tuottamiseen.

Lisätietoja

Kyösti Arovuori