Maatalouden rahoitusasema

Hankkeessa selvitetään maataloussektorin rahoitukseen liittyviä kysyntä ja tarjonta tekijöitä sekä mahdollisia uusia välineitä maatalouden rahoitusinstrumenteiksi.

Tavoitteet

Tavoitteena on maatalouden rahoitusvaihtoehtojen kehittäminen ja (1) tuottaa uutta tietoa maatalousyrittäjien rahoitusoloista, (2) pankkirahoituksen saatavuudesta ja (3) pankkirahoituksen riittävyydestä.
Tavoitteena on myös tunnistaa kasvavien maatalousyritystren rahoituskapeikkoja ja rahoitustarpeita, ymmärryksen lisääminen rahoittajien riskinäkemyksistä toimialaa kohtaa ja kansainvälisten kokemusten avulla uusien mahdollisuuksien kartoittaminen.