Kestävän kehityksen innovaatiot tukemassa Agenda 2030:n toimeenpanoa

Hankkeessa kestävän kehityksen innovaatioiden ja liiketoimintojen tilaa ja kehittämistarpeita Suomessa. Kestävän kehityksen sektoreiden tilannekatsaus tuotetaan päivittämällä keskeisimmät tiedot sekä muodostamalla ymmärrys kestävän kehityksen ekosysteemiin kuuluvista keskeisistä aloista. Viestinnän pääpaino on vertailevan tiedon esille tuominen selkeässä muodossa niin, että se palvelee asiakkaan tarpeita sekä tilannekatsauksessa päivitettyjen tietojen viestimisessä keskeisille sidosryhmille. Vertailevaa tietoa kestävän kehityksen sektoreiden kehityksestä voidaan viestiä työn tilaajille ja tunnistetuille kohderyhmille sosiaalisia kanavia hyväksi käyttäen, esim. blogit. Näin ollen loppuraportti keskittyy vahvemmin ehdotukseen Business Finlandin ja ulkomaanverkoston palveluiden kehittämiseksi kestävän kehityksen innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Tähän pyritään toimenpidetiekarttojen avulla. Dialogin ylläpitäminen työn tilaajien sekä sidosryhmien kanssa mahdollistetaan työpajatyöskentelyn kautta.

Tavoitteet

Osatavoite 1. Kestävän kehityksen innovaatioiden kartoitus
Osatavoite 2. Caset yritysten innovaatioista
Osatavoite 3. Innovaatioiden kaupallistamisen ratkaisut
Osatavoite 4. Politiikkatoimet ja julkiset palvelut