Kansainvälisten kauppasopimusten vaikutus EU:n ja Suomen maa- ja elintarviketalouteen ja ruokaturvallisuuteen (päättynyt)

Hankkeen päätavoitteena on tarkastella, mitä vaikutuksia EU:n ja USA:n välisellä vapaakauppasopimuksella olisi maa- ja elintarviketalouteen Suomessa ja muissa EU-jäsenmaissa. Lisäksi tarkastellaan millä tavalla kansainvälisen maatalouskaupan muutokset vaikuttavat elintarviketurvallisuuteen ja kuinka elintarviketurvallisuus vaikuttaa kansainväliseen maatalouskauppaan.

Tavoitteet

Analysoida EU:n ja USA:n välisten kauppasopimusneuvotteluiden eri vaihtoehtojen vaikutuksia Suomeen ja muihin EU-jäsenmaihin. Rakentaa analyyttinen kehikko kansainvälisen maatalouskaupan ja elintarviketurvallisuuden analysointiin.

Lisätietoja

Kyösti Arovuori