50+ SIBS – 50+ Companies Sustainable Growth Paths and Resilience in Global Business Ecosystems / Keskisuurten suomalaisten yritysten kasvu ja resilienssi globaaleissa ekosysteemeissä

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on 1) luoda päättäjille suuntaviivat, joiden avulla innovatiivisia liiketoimintaekosysteemejä voitaisiin tukea, jotta niiden avulla saavutettaisiin kestävä kasvu, 2) antaa tietoa suomalaisen innovaatio- ja toimintaympäristön kyvystä selviytyä ja toipua koronaviruspandemiasta ja 3) selvittää merkittävimmät tekijät, jotka vahvistavat globaaleissa liiketoimintaekosysteemeissä mukana olevien 50+ yritysten tuottavuutta, kasvua ja henkilöstön kasvua.