Metsäala

Metsäsektori 2015 – syksy
lokakuu 13,2015

Metsäteollisuuden viennin arvo kasvaa tänä vuonna selvästi sellu- ja kartonkiteollisuuden vetämänä. Kemiallisen metsäteollisuuden vientiä on osin edistänyt euron heikkous dollariin nähden. Sahatavaran vientiä painaa tänä vuonna heikko hintakehitys. Ensi vuonna investoinnit ja kasvava kysyntä nostavat metsäteollisuuden tuotantoa ja vientiä. Vientiarvolta tärkeimmän tuotteen, paperin, vienti putoaa kuitenkin selvästi kumpanakin vuonna paperin kysynnän vähentyessä ja tuotantokapasiteetin supistuessa.

Metsäsektori 2015 – kevät
huhtikuu 9,2015

Heikko talouskasvu tärkeimmillä vientialueilla jarruttaa Suomen metsäteollisuuden vientiä. Investoinnit nostavat kuitenkin massa-, kartonki- ja sahateollisuuden vientimääriä jo tänä vuonna. Ensi vuonna vienti kasvaa voimakkaammin. Vientiarvolta suurimman alan, paperiteollisuuden, tuotantomäärä putoaa kuitenkin huomattavasti kumpanakin vuonna. Paperiteollisuuden supistumisen seurauksena metsäteollisuuden viennin arvo ei juuri ennustejaksolla muutu, vaikka muissa tuoteryhmissä onkin kasvua.

Metsäsektori 2014 – syksy
lokakuu 9,2014

Maailmantalouden kasvu ja euroalueen talouden lievä elpyminen ovat tänä vuonna parantaneet metsäteollisuuden näkymiä. Vuoden edetessä talouden epävarmuus on kuitenkin kasvanut. Metsäteollisuuden sisällä kehityssuuntien eriytyminen jatkuu. Sahatavaran, sellun ja kartongin vienti kasvaa ensi vuonna, mutta paperin tuotannon väheneminen jatkuu vääjäämättömästi. Koko metsäteollisuuden vientitulot lisääntyvät tänä ja ensi vuonna metsäteollisuuden muiden alojen kompensoidessa paperiteollisuuden väheneviä tuloja. Parantuvat metsäteollisuuden näkymät heijastuvat myös hakkuiden ja puukaupan vilkkauteen tänä ja ensi vuonna. Tuontipuun käyttö laskee tänä vuonna selvästi ja jää aiempia vuosia alhaisemmaksi.