Metsäala

Forest sector forecast - spring 2020
maaliskuu 31,2020

Metsäala 2019 - syksy
lokakuu 3,2019

Metsäsektori 2019 - kevät
huhtikuu 4,2019

Metsäsektori 2018 syksy
lokakuu 2,2018

Metsäsektori 2018 - kevät
huhtikuu 12,2018

Metsäsektori 2017 - syksy
lokakuu 5,2017

Metsäsektori 2017 - kevät
huhtikuu 11,2017

Metsäsektori 2017 - kevät, Teema: Suomi ja metsätalous itsenäisyyden alussa
huhtikuu 11,2017

Metsäsektori 2016 - syksy
lokakuu 6,2016

Puukaupat lisääntyvät investointien vetämänä

Metsäsektori 2016 – kevät
huhtikuu 14,2016

Suomalaisen metsäteollisuuden rakenteessa tapahtuu selviä muutoksia tänä ja ensi vuonna. Sellun ja kartongin vienti kasvaa huomattavasti uusien investointien myötä. Paperin tuotannon väheneminen jatkuu. Sellun ja kartongin vientihinnat laskevat kumpanakin vuonna globaalin ja eurooppalaisen kapasiteetin lisääntyessä.