Maa -ja elintarviketalous

Maa- ja elintarvike kevät 2015
maaliskuu 31,2015

Alkuvuodesta edelleen voimakkaasti laskenut maidon tuottajahinnan lasku pysähtyy loppuvuodesta. Myös viime vuonna alkanut sianlihan tuottajahinnan lasku päättyy. Viljan hinnoissa nähdään syksyllä pieni nousu, mutta viime vuosien ennätyssadot ja kohtuullisen korkeana pysyvä tuotantomäärä hillitsevät hinnan nousua. Huolimatta laskun pysähtymisestä, tuottajahinnoissa jäädään viime vuotta matalammalle tasolle.

Maa- ja elintarviketalous 2014 – syksy
lokakuu 2,2014

Maatalouden tuottajahinnat jatkavat laskuaan. Hintatason laskun taustalla on viime vuosina kasvanut tuotanto. Lisävauhtia hintojen laskuun tuovat vientinäkymien heikentyminen ja talouden taantuma, mikä heikentää kysynnän kasvua. Tänä vuonna tuottajahinnat laskevat niin maito-, liha- kuin viljatuotteissa. Viljan hintoja painaa alaspäin eri puolilla maailmaa korjatut ennätystason sadot. Sianlihamarkkinoilla painetta tuottajahintaan aiheuttaa sianlihan kysynnän kasvun hidastuminen, tiukka hintakilpailu vähittäiskaupassa sekä Venäjän alkuvuodesta sianlihalle asettama tuontikielto.