Kansantalous

Asuntomarkkinat 2016
tammikuu 14,2016

Asuntomarkkinat 2016 - Ennuste
tammikuu 14,2016

Pitkään jatkuneesta heikosta taloustilanteesta huolimatta asuntojen hinnat kääntyivät laskuun koko maan tasolla vasta vuoden 2014 puolivälissä. Vuonna 2015 asuntojen hinnat laskivat ennakkotietojen mukaan edelleen. Vanhojen kerrostaloasuntojen hintojen ennustetaan vuonna 2016 nousevan koko maassa 0,2 prosenttia (Kuvio 1). Alueelliset erot hintakehityksessä ovat kuitenkin merkittäviä kumpanakin vuonna.

Asuntomarkkinat 2016 - Teema
tammikuu 14,2016

Oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat lisäävät kysyntää vuokra-asuntomarkkinoilla kasvukeskuksissa. Kysyntä kasvaa erityisesti sosiaalisilla vuokra-asuntomarkkinoilla, mutta tarjonnan rajoitteiden seurauksena myös vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kysyntä saattaa kasvaa. Jos asuntotarjonta ei pitkällä aikavälillä jousta esimerkiksi maankäytön rajoitteiden vuoksi, kysyntäpaineet näkyvät kasvavina asumiskustannuksina.

Kansantalous 2015 - Syksy
syyskuu 29,2015

Tänä vuonna Suomen talouskasvu jää 0,2 prosenttiin. Suomen viennissä on ollut tänä vuonna positiivinen vire. Kasvu on selvästi piristynyt keskeisissä euromaissa. Vuonna 2016 päästään 1,1 prosentin talouskasvuun, mutta talouden tunnelmat ovat kaksijakoiset Suomessa. Vienti kasvaa maailmantalouden imussa, mutta kotimainen kysyntä polkee paikoillaan ja työttömyys kasvaa edelleen.

Kansantalous 2015 – kevät
maaliskuu 24,2015

Suomen talous kääntyy vaivoin kasvuun. Tänä vuonna bkt kasvaa 0,4 prosenttia ja vuonna 2016 1,4 prosenttia. Suomen talous on edelleen 4,2 prosenttia pienempi vuonna 2016 kuin vuonna 2008. Kotimaista kysyntää pitää vaisuna heikko tulojen kasvu, vähäiset investoinnit ja julkisen talouden sopeuttaminen.

Kansantalous 2014 – syksy
syyskuu 23,2014

Suomen talous supistuu tänä vuonna jo kolmatta vuotta peräkkäin. Vuonna 2014 BKT:n muutos on -0,2 prosenttia. Talouskasvu näyttää varsin vaisulta myös ensi vuonna, jolloin talous kasvaa 0,5 prosenttia.