Uutiset

Ydinvoimainvestointien vaikutukset elinkeinoelämän ja kotitalouksien sähkön hintaan

1.lokakuu 2009

 • Helsingin Yliopiston taloustieteen laitoksen, Palkansaajien tutkimuslaitoksen ja Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen tutkimuksessa tarkastellaan Fennovoiman, Fortumin ja Teollisuuden Voiman (TVO) ydinvoimahankkeiden kansantaloudellisia hyötyjä kolmesta näkökulmasta. Ensiksi, kuinka taloudelliset hyödyt jakautuvat pörssinoteerattujen energiayhtiöiden, paikallisten sähköyhtiöiden, metsäteollisuuden ja muun elinkeinoelämän välille. Toiseksi, mikä on hyötyjen jakauma elinkeinoelämän eri toimialojen kesken. Kolmanneksi, kuinka paikalliset sähköyhtiöt hinnoittelevat sähkönsä kuluttajille ja muille pienkäyttäjille.

  Tutkimuksen keskeiset johtopäätökset: 

  ·  Ilmastopolitiikka ja Pohjoismaiden lisääntyvä integraatio Keski-Euroopan sähkömarkkinoihin luovat nousupainetta sähkön hintaan.  Kiristyvä ilmastopolitiikka nostaa päästöoikeuksien hintaa, mikä kasvattaa rajatuotantomuotoina olevien hiiltä tai öljyä käyttävien tuotantolaitosten tuotantokustannuksia ja sähkön markkinahintaa. Sähkön vienti Keski-Eurooppaan nostaa pohjoismaisen sähkön hintaa kohti Keski-Euroopan hintatasoa. Lisäydinvoima ei merkittävästi vaikuta sähkön markkinahintaan.

  ·     Ydinvoimalla tuotettu sähkö tulee tulevaisuudessa yhä kilpailukykyisemmäksi, kun kiristyvä Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikka nostaa hiilidioksidipäästöoikeuksien hintaa.

  ·    Fennovoiman hankkeessa taloudelliset hyödyt jakautuvat tasaisimmin pörssinoteerattujen ja paikallisten energiayhtiöiden, teollisuuden sekä kaupan ja palvelujen välille. TVO:n hankkeessa korostuu metsäteollisuuden hyöty muun teollisuuden sekä kaupan ja palveluiden kustannuksella. Fortumin hankkeessa hyödyn saa yhtiö. 

  ·      Noin kolmannes Suomen kotitalouksista, jotka ovat Fennovoiman osakasyhtiöiden asiakkaita, voisivat hyötyä jopa 10 prosenttia halvemmasta sähkön vähittäishinnasta.

  Elinkeinoelämän sähkölaskuun vaikuttaa sähkön pörssihinnan lisäksi sähköä käyttävän teollisuuden ja kaupan osuus omakustannushintaisesta osakkuussähköstä. Osuustoiminnallisten sähköntuottajien Fennovoiman ja TVO:n osakkaina on lukuisa määrä paikallisia sähköyhtiöitä ja merkittäviä runsaasti sähköä käyttäviä yrityksiä. Nämä osakkaat saavat omistusosuuttaan vastaavan määrän tuotantoyhtiönsä kapasiteetista omakustannushintaan, joka uuden ydinvoimatuotannon osalta on vuositasolla jopa 30 prosenttia sähkön pörssihintaa halvempi. Paikalliset sähköyhtiöt voivat myydä omakustannushintaista sähköään markkinahintaa halvemmalla omille asiakkailleen tai vaihtoehtoisesti myydä sähköä markkinahintaan ja tulouttaa saamansa parantunut myyntikate edelleen kuntaomistajilleen.

  Tutkimuksen on rahoittanut Fennovoima.

  Ydinvoimainvestointien vaikutukset elinkeinoelämän ja kotitalouksien sähkön hintaan
  Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 218
  Palkansaajien tutkimuslaitos, tutkimuksia 109

  Raportti on tilattavissa PTT:sta, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki. puh. (09) 348 8844, sähköposti: econ.res@ptt.fi. Raportti on myös saatavissa PTT:n nettisivuilla: www.ptt.fi: Julkaisut: Raportit: Raportti 218.

   

  Lisätietoja:  

  Pasi Holm, toimitusjohtaja, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, puh. 050 374 7462, pasi.holm@ptt.fi 

  Jaakko Kiander, johtaja, Palkansaajien tutkimuslaitos, puh. 050 538 8599, jaakko.kiander@labour.fi. 

  Markku Ollikainen, professori, Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos, puh. 050 344 4345,     PL 28, 00014 Helsingin yliopisto, markku.ollikainen@helsinki.fi