Uutiset

Vuonna 2013 voimaan tulevan päästökauppadirektiivi ehdotuksen vaikutukset Euroopan paperi- ja selluteollisuuteen

28.tammikuu 2008

 •  

  Euroopan komission 23.1.2008 ehdotus päästökauppadirektiivin uudistamisesta uhkaa aiheuttaa Euroopan paperi- ja selluteollisuudelle merkittäviä vuotuisia lisäkustannuksia. Jos Euroopan paperi- ja selluteollisuutta ei vapauteta lainkaan päästöoikeuksien huutokaupasta, arvioidaan vuotuisten kustannusten nousevan tästä syystä 1,3 - 2,2 miljardia euroa, ilmenee Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen tutkimuksesta. Lisäksi päästöoikeuden hinnan nousu nykytasolta 30 - 50 euroon tonnilta, lisää vuotuisia sähkö- ja raaka-ainekustannuksia 2,2 - 5,0 miljardilla eurolla. Kokonaiskustannusten nousu vastaa 6 – 12 prosenttia nykyisistä kustannuksista. 

   Jos Euroopan ulkopuoliset tärkeät metsäteollisuusmaat jäävät kansainvälisten päästö­vähennys­sopimusten ulkopuolelle, Euroopan paperi- ja selluteollisuuden pitäisi pystyä nostamaan lopputuot­teidensa hintoja noin 3 - 7 prosenttia pitääkseen tuloksensa nykyisellä tasolla. Jos se ei pysty siirtämään kohonneita kustannuksia eteenpäin lopputuotteidensa hintoihin, se menettää lähes kokonaan tuloksen­tekokykynsä. Metsäteollisuuden voittojen osuus liikevaihdosta on keskimäärin viime vuosina ollut noin viisi prosenttia.

  Jos Euroopan paperi- ja selluteollisuus vapautetaan päästöoikeuksien huutokaupasta, kustannusten nousu on 4 – 9 prosenttia ja hinnankorotustarve 2 – 5 prosenttia.  

  Tutkimuksessa osoitetaan, ettei Euroopan metsäteollisuudella ole mahdollista siirtää kustannusten nousua hintoihin johtuen alalla vallitsevasta kansainvälisestä kilpailusta. Uudet paperi- ja selluteollisuusinvestoinnit suuntautuvat vielä nykyistäkin enemmän Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan. 

  Maksulliset päästöoikeudet, jos metsäteollisuutta ei vapauteta huutokauppamenettelystä, nostaa Suomen metsäteollisuuden kustannuksia 150 – 260 miljoonaa euroa. Lisäksi päästöoikeuden hinnan noususta johtuva sähkön hinnan nousu lisää kustannuksia 105 – 320 miljoonaa euroa. Raakapuun ja kierrätyspaperin hinnan nousu lisää kustannuksia 190 – 380 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan kustannusten nousu Suomen metsäteollisuudelle on 450 – 960 miljoonaa euroa.  

  Tutkimuksessa määritellään kolme eri skenaariota päästökauppadirektiivin uudistuksen vaikutuksesta Euroopan paperi- ja selluteollisuuteen. Päästöoikeuden hinnan arvioidaan nousevan nykyisestä noin 20 eurosta/tonni 30 – 50 euroon/tonni vuonna 2013 alkavalla päästökauppakaudella.

  Päästöoikeuden hinnannousun 30 euroon/tonni arvioidaan nostavan sähkön markkinahintaa 7,5 euroa megawattitunnilta (MWh) eli nykyisestä 50 eurosta/MWh 57,5 euroon/MWh. Kun päästöoikeus on 40 euroa/tonni tai 50 euroa/tonni, sähkön hinnan arvioidaan olevan 65 euroa tai 72,5 euroa/MWh.                Päästöoikeuden hinnan nousun arvioidaan nostavan pyöreän puun ja kierrätyspaperin hintaa 10 prosenttia, 15 prosenttia ja 20 prosenttia nykytilaan verrattuna riippuen eri skenaariosta.

   

  The effects of a revision of the Emission Trading Directive for the period
  starting in 2013 on the European pulp and paper industry.
  Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 207.

   Lisätietoja:Toimitusjohtaja Pasi Holm, PTT, puh. 050-374 7462, s-posti: pasi.holm@ptt.fi
  Metsäekonomisti
  Tapio Tilli, PTT, puh. (09) 3488 8410, s-posti: tapio.tilli@ptt.fi
  Tilaukset: tutkimusassistentti Anneli Hopponen, PTT,  (09) 3488 8422,  s-posti: anneli.hopponen@ptt.fi