Uutiset

Vuodenvaihde määritti ruuan hinnan nousuvauhdin

1.huhtikuu 2008

 • Maataloustuotteiden kansainväliset hinnat ovat olleet viimeisen puolen vuoden aikana ennätysmäisen korkealla. Vaikka hintojen odotetaan alenevan, keskimääräinen hintataso jää selvästi hintojen nousua edeltävien vuosien hintatason yläpuolelle. Myös Suomessa ruuan sekä tuottaja- että kuluttajahinnat ovat nousseet selvästi. Samaan aikaan maatalouden tuotantopanosten hinnat ovat kuitenkin nousseet niin paljon, että maatalouden yrittäjätulo laskee selvästi.

   Maailmanmarkkinahinnat edelleen korkealla – huippu kuitenkin jo nähty

   Viljojen hinnat ovat olleet kuluvan kevään aikana ennätysmäisen korkealla. Tärkeimmän leipäviljan eli vehnän hinta oli maaliskuun alussa jopa kaksinkertainen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lisääntyneen kulutuksen takia maailman viljavarastot ovat kutistuneet erittäin pieniksi. Vaikka tänä vuonna viljoja kylvetään enemmän kuin koskaan aikaisemmin, viljojen hinnat jäävät syksylläkin varsin korkealle tasolle. Vehnän hinnan odotetaan laskevan uuden sadon myötä noin 15 %.

   Viljojen hinnan nousu vaikuttaa myös muiden elintarvikkeiden hintoihin, koska vilja on rehujen pääasiallinen raaka-aine. Niin lihojen kuin maidonkin hinta on noussut talven aikana maailmalla selvästi. Liha- ja maitotuotteiden hintoihin ei kuitenkaan ole tänä ja ensi vuonna odotettavissa merkittäviä nousuja, vaan esimerkiksi maidon kansainvälinen hintaa laskee jonkin verran.

  Suomessa ruuan hinta nousee hitaammin kuin EU:ssa

  Korkeat elintarvikkeiden maailmanmarkkinahinnat vaikuttavat luonnollisesti ruuan hintaan myös Suomessa. Vuonna 2007 elintarvikkeiden hinnat nousivat meillä keskimäärin kuitenkin vain noin 2 %, kun keskimääräinen nousu EU:ssa oli 3,5 %.. Tämä johtui pääosin kaupan ja teollisuuden muita maita pitemmistä sopimuksista.

  Vuoden vaihteessa ruuan keskimääräinen hinta nousi Suomessa yhdessä yössä lähes 6 %, kun sopimuskauden vaihtuessa ruuan hinnan nousupaineet siirrettiin kerralla kuluttajahintoihin. Voimakkaimmin tämä näkyi maitotuotteissa, joiden hinnat nousivat lähes 10 %. Vuoden vaihteen korotuksesta huolimatta ruuan hinnan nousu oli Suomessa tammikuusta 2007 tammikuuhun 2008 hitaampaa kuin EU:ssa keskimäärin.

   Loppuvuoden aikana erityisesti maito- mutta lihatuotteiden hinnat nousevat, mutta toisaalta esimerkiksi hedelmien ja marjojen hinnoissa on normaalisääoloissa odotettavissa laskua. Mm. siksi PTT arvioi koko vuoden keskihinnan olevan noin 7 % viime vuoden keskihintaa korkeampi. Ensi vuonna ruuan hinnan nousua hillitsee syksyllä toteutettava ruuan arvonlisäveron alennus. Ruuan hinnan arvioidaankin nousevan ensi vuonna noin 2 %.

   Kustannusten nousu syö maatalouden tulojen nousua

   Maatalouden tuottajahinnat jatkavat tänä vuonna nousuaan Suomessa. Kun maatalouden tuotantopanosten hinnat kohoavat tuottajahintoja voimakkaammin, pienenee maatalouden yrittäjätulo kuitenkin tänä vuonna noin 17 %. Tuotantopanoksista merkittävimmin nousevat energia, lannoitteet ja rehut. Ensi vuoden tuottajahintoihin PTT ennakoi vain pieniä muutoksia, mutta panoshinnat jatkavat nousuaan. Siksi yrittäjätulo jatkaa alamäkeään ja painuu tämän vuosikymmenen alimpaan arvoonsa.

  Lisätietoja:   Tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen 
                     puh: 09-34 888 405, 0400-754928
                     sähköposti: perttu.pyykkonen@ptt.fi

  Ohessa koko tiedote kuvat mukana.