Uutiset

Veromuutokset heiluttelevat ruuan hintaa

1.lokakuu 2009

 • Ruuan hinta laskee Suomessa loppuvuodesta. Lasku johtuu pääasiassa ruuan arvonlisäveron alentamisesta. Kustannusten alentuminen on näkynyt hinnoissa vain vähän. Ensi vuonna ruuan keskimääräinen hintataso jää selvästi tämän vuoden tasoa alemmaksi, vaikka elintarvikkeiden verotusta ensi vuonna kiristetään.  

  Ruoka ensi vuonna halvempaa kuin tänä vuonna

  Ruuan hinnan nousu on hidastunut selvästi viime vuoteen verrattuna. Syksyllä ruuan hinnat kääntyivät jo laskuun elintarvikeketjun kustannusten alentumisen ja tuontikilpailun kasvun seurauksena. Lokakuun alussa voimaan tullut ruuan arvonlisäveron alennus laski elintarvikkeiden kuluttajahintoja 4,3 %. Joulukuussa 2009 ruoka on arviolta 4,9 % edullisempaa vuoden takaiseen verrattuna.  Alkuvuoden korkean ruuan hintainflaation seurauksena koko vuoden keskimääräiseksi nousuksi tulee kuitenkin arviolta 2,2 %. Ensi vuonna ruuan hinta alentuu vuositasolla keskimäärin 3,3 %.

  Ruuan arvonlisäveroon on luvassa muutosta myös ensi vuonna, kun elintarvikkeiden arvonlisävero nousee heinäkuussa yleisen alv-korotuksen seurauksena 12 %:sta 13 %:iin. Myös valmisteilla olevat makeis- ja virvoitusjuomaverot nostavat ruuan hintaa. Veromuutosten takia vertailukelpoinen hintakehitys paljastuu vasta loppuvuodesta. Joulukuussa 2010 ruoka on arviolta 1,8 % kalliimpaa tämän vuoden joulukuuhun verrattuna. Ruuan hinta noudattelee ensi vuonna kahden poikkeavan vuoden jälkeen yleistä inflaatiokehitystä.

  Tuonnin myötä lisääntynyt kilpailu hillitsee hintojen nousua

  Veromuutosten lisäksi ruuan hintoihin on vaikuttanut maailman ruokamarkkinoiden kutistuminen. Elintarvikevienti Suomesta on tyrehtynyt ja kotimarkkinoilta saatavat tulot ovat siksi aikaisempaakin merkittävämpiä tulonlähteitä teollisuudelle. Siksi ruuan hinta ei vielä alkuvuodesta kääntynyt laskuun, vaikka elintarvikeketjun kustannuskehityksen perusteella niin olisi voinut olettaa. Toisaalta maailman vientimarkkinoiden heikko veto on lisännyt elintarvikkeiden, ja erityisesti maitotuotteiden, tuontia Suomeen. Esimerkiksi muutaman vuoden poissaolon jälkeen edulliset tuontijuustot ovat palanneet suomalaisten ruokakauppojen valikoimiin. Lisääntyneen tuonnin mukanaan tuoma kasvanut kilpailu on osaltaan hillinnyt elintarvikkeiden hintojen nousua.

  Lisätietoja:  
  Maatalousekonomisti Kyösti Arovuori    puh. 09-34 888 402, 040-515 8953   
  Tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen        puh: 09-34 888 405, 0400-754928
  sähköposti: kyosti.arovuori@ptt.fi          sähköposti: perttu.pyykkonen@ptt.fi

    

  Ohessa koko tiedote kuvien kanssa pdf-muodossa