Uutiset

Uusien yritysten kasvu. Tuloksia Suomesta vuosilta 1996-2003

14.kesäkuu 2006

  • Tässä tutkimuksessa tarkastellaan uusien yritysten kasvua. Ensin luodaan katsaus sekä teoreettiseen että empiiriseen kirjallisuuteen. Sen jälkeen tutkitaan uusien yritysten kasvua Suomessa laajan, koko yrityssektorin kattavan yritystason paneeliaineiston avulla vuosina 1996-2003. Tulosten mukaan yleisesti pätee, että pienet yritykset kasvavat suuria yrityksiä nopeammin. Jakamalla aineisto yritysten syntytavan mukaan luokkiin havaitaan kuitenkin, että uudet yritykset, joiden perustajajoukko koostuu useammasta henkilöstä kasvavat nopeammin kuin ne yritykset, joissa on vain yksi perustaja tai ei yhtään päätoimista yrittäjää tai työntekijää. Ns. spin-off –yritykset, joiden perustajat tulevat pääosin yhdestä yrityksestä, kasvavat myös ripeästi. Perustajajoukon henkinen pääoma vaikuttaa myös myönteisesti yrityksen menestymiseen ensimmäisten vuosien aikana. Sekä aikaisempi yrittäjyys- ja johtamiskokemus että korkea-asteen koulutus vaikuttavat tilastollisesti merkittävällä tavalla yritysten kasvuun. Uusien yritysten innovaatiotoiminnan mittarina tutkimuksessa käytetään innovaatiokyselyiden aineistoja. Osoittautuu kuitenkin, että innovatiiviset yritykset eivät kasva muita yrityksiä nopeammin.

    Lisätietoja: Ekonomisti Anssi Rantala puh. Suomen Pankki 010 8311.

    Tutkimus on julkaistu sarjassa: Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 197