Uutiset

Työkyky on erinomainen tai hyvä 30 prosentilla vammaisista

26.heinäkuu 2007

  • Työkyky on erinomainen tai hyvä 30 prosentilla vammaisista ilmenee Pasi Holmin ja Anneli Hopposen tekemästä tutkimuksesta ”Vammaisten työkyky vuonna 2007. Vertailua työttö-miin”. Useiden vammaisjärjestöjen jäsenille suunnatussa kyselytutkimuksessa selvitetään vammaisten henkilöiden nykyistä työssäkäyntiä, halukkuutta ja mahdollisuuksia tehdä työtä sekä vertaillaan vammaisten työkykyä työttömien työkyvyn kanssa. Vammaisten työkykyä arvioidaan ensimmäistä kertaa Työterveyslaitoksen kehittämän työkykyindeksin avulla. Tutkimuksen mukaan vammaisista henkilöistä kolmannes on halukas tekemään työtä. Työn¬teon merkitystä hyvinvoinnin kannalta pitää erittäin tärkeänä 40 prosenttia vammaisista. Vam-maisista runsaalla viidenneksellä on pysyvä työpaikka. Puolet vammaisista on tehnyt työtä, vapaaehtoistyö mukaan lukien, viimeisen 24 kuukauden aikana. Työaikajärjestelyjen tärkeys korostuu vammaisten työskentelyssä. Monet vammaiset haluaisivat työskennellä lyhennettyä työviikkoa ja työpäivää. Suhteellisten halpojen ratkaisujen, kuten teknisten apuvälineiden ja esteettömän työympäristön avulla, useat vammaiset pystyvät hyvin työskentelemään. Yleisimmät tarvittavat työskentelyn mahdollistavat tukitoimet ovat tietokoneet ja muut tekniset apuvälineet (20 % tukitoimista), esteetön työympäristö (19 %) ja kuljetuspalvelut (18 %). Työvalmentajaa tarvitsisi 18 prosent-tia ja henkilökohtaista avustajaa 11 prosenttia tukitoimia tarvitsevista. Sellaisilla vammaisten työskentelyä edistävillä yhteiskunnan tukitoimilla, jotka ovat helposti yrityksissä hyödynnettävissä eivätkä vaadi tarpeetonta byrokratiaa, voidaan parantaa vammais-ten työllisyyttä. Tuki- ja liikuntaelinvammat, neurologiset sairaudet ja mielenterveysongelmat ovat yleisimmät työtekoa vaikeuttavat syyt. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Pasi Holm puh: 050 3747462, sähköposti: pasi.holm@ptt.fi Tutkimusassistentti Anneli Hopponen puh: 050 381 0508, sähköposti: anneli.hopponen@ptt.fi Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, puh. (09) 348 8844