Uutiset

Turkistuotanto on elintärkeää tietyissä kunnissa

13.syyskuu 2012

 • Pellervon taloustutkimuksen raportin mukaan turkiselinkeinolla on useissa kunnissa tärkeä merkitys verotulojen muodostumisessa. Tutkimus on toteutettu tarkastelemalla vahvistettujen tilinpäätösten verotietoja. Miljoonien eurojen verotulot pitävät osaltaan huolta useiden Pohjanmaan kuntien taloudesta. Suurimman suhteellisen hyödyn on saanut Uusikaarlepyy, jossa parhaimpina vuosina noin 20 prosenttia verotuloista on tullut turkiselinkeinon kautta.

  Kymmenen suomalaista kuntaa saa yli neljä prosenttia verotuloistaan turkiselinkeinon kautta joko suoraan tai välillisesti. Kaikkiaan turkistuotanto on Suomessa keskittynyt 20 kuntaan, jotka sijaitsevat Pohjanmaalla Vaasan ja Raahen välillä. Turkisalan tuottamien verojen määrää ja jakautumista eri verolajeihin on nyt tutkittu Pellervon taloustutkimuksen toimesta.

  – Vuosi 2011 oli tarkastelujakson paras vuosi, ja tuolloin alan kokonaisverotus oli lähes 60 miljoonaa euroa. Heikoin vuosi jaksossa oli 2009, mutta tuolloinkin veroja kerättiin 16 miljoonaa euroa. Osuus ei ole suuri koko maan budjetissa, mutta näiden 20 kunnan tuloissa summat ovat merkittäviä, sanoo tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen Pellervon taloustutkimuksesta.

  Turkistuotannon maakunnallinen merkitys korostuu, koska ydintuotantokunnat ovat naapureita keskenään. Ala on tunnetusti suhdanneherkkä, mutta kuntien verotuloihin asti maailmankaupan heilahdukset eivät näy samassa mittakaavassa.

  – Yrittäjien saamien tulojen määrä alalla vaihtelee, ja siihen nähden kunnallisverokertymä on ollut tasaista. Tähän on syynä se, että rehukustannukset ja palkkauskulut pysyvät suurin piirtein samoina myös huonoina vuosina. Tällöin myös verottaja saa osansa, toteaa Pyykkönen.

  Tuotantoon käytetyt panokset, eli lähinnä rehu, on pääosin kotimaista, samoin työvoima. Tulot puolestaan muodostuvat lähes kokonaan viennistä. Kauppataseen näkökulmasta katsottuna turkiselinkeinon hyötysuhde on siis erinomainen.

  – Lähes mihin tahansa toimialaan verrattuna turkiselinkeinon kotimaisuusaste on korkea, Pyykkönen sanoo.

  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että turkiselinkeinon verot maksetaan Suomeen – niin yrittäjien itsensä maksamat verot kuin tuotantopanosten hankintojen kautta välillisesti maksetut verot.

  Perttu Pyykkönen – Janne Huovari
  Turkisalan tuottamat verotulot
  PTT raportteja 238, Helsinki 2012, 44 s.

   Julkaisu on saatavissa PTT:sta, puh. (09) 3488844 sekä PTT:n Internet-sivuilta: www.ptt.fi -> julkaisut -> Raportit

  Lisätietoja:

  Perttu Pyykkönen
  Pellervon taloustutkimus PTT
  Tutkimusjohtaja
  p. 0400 754 928

  Max Arhippainen
  Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto ry.
  Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja viestintä, p. 050 3061556