Uutiset

Taloustutka: Markkinamuotoilua maatalouteen

24.syyskuu 2018
Olli-Pekka Ruuskanen
KATSO KIRJOITTAJAN MUUT ARTIKKELIT»

 

Kirjoittaja on kansantalouden tutkimusryhmän tutkimusjohtaja @opruuskanen

 

Maatalouden kannattavuus nousi jälleen keskusteluun kuuman kesän aiheuttamien ongelmien yhteydessä.
 
Valtion ensi vuoden talousarviossa on 90 miljoonaa euroa osaltaan maatalouden pitkän aikavälin kannattavuuden parantamiseksi.
 
Kannattavuuden kohentaminen on vaikeaa tilanteessa, jossa on pieniä toimijoita homogeenisten tuotteiden markkinoilla, joilla on vain muutamia isoja ostajia ja harvalukuisia panosten myyjiä. Valta-asetelma on epäedullinen ja neuvotteluvoima heikko.
 
Eri osapuolten neuvotteluvoimaa voidaan parantaa tasapuolisten markkinarakenteiden vahvistamisella.
 
Markkinat ovat monimutkainen kimppu toimijoita, hinnan­muodostusta, vaihdantaa ja niihin liittyviä sääntöjä sekä toimintaperiaatteita.
 
Digitalisaation myötä taloustieteessä on alettu entistä voimakkaammin tutkia markkinoiden rakentamista ja niiden järkevää muotoilua. Tästä ”Market Design” -tutkimushaarasta Harvardin yliopiston professori Alvin Roth sai vuonna 2012 Nobel-palkinnon.
 
Tutkimuskysymyksiä ovat esimerkiksi, miten ostajien ja myyjien kannattaa kohdata, minkälaista tietoa heille pitää antaa ja millä tavalla hinnanmuodostus tapahtuu.
 
Erityisen hedelmällisiksi tutkimuskohteiksi ovat valikoituneet markkinat, joissa on vähän toimijoita, tuotteet ovat erilaisia, hinnoittelu on vaikeaa ja vaihdanta monimutkaista. Tutkijat onnistuivat luomaan teorioiden pohjalta Yhdys­valloissa toimivan rakenteen munuaisten luovuttamiselle.
 
Markkinoiden rakentamisen tutkimustuloksia ja parhaita käytäntöjä tulisi pohtia välineinä maatalouden kannattavuuden kasvattamiseksi myös meillä Suomessa.
 
Yksi yllättävä ja kiinnostava tulos on ollut, että varsin pienetkin markkinoiden erityispiirteet voivat haitata tai auttaa markkinoiden toimivuutta ja johtaa hyvinkin erityyppiseen arvon jakautumiseen osapuolten kesken.
 
Nämä tulisi tunnistaa myös maatalouden piirissä ja joko vahvistaa tai poistaa niitä.
 
Näin pienilläkin teoilla voitaisiin saavuttaa merkittäviä muutoksia ja hyvinvointivoittoja.
 
Globaalin kilpailun repimässä ja ilmastomuutoksen vaivaamassa maailmassa on vaikeaa yhteensovittaa ruuan tuotannon tulopolitiikkaa, sosiaalipolitiikkaa ja kilpailupolitiikkaa. Pienen avoimen talouden 50 000 maanviljelijää ovat myrskyn silmässä, josta ainoa kestävä tapa selviytyä on kannattavuuden nostaminen.
 
Kannattava yritystoiminta mahdollistaa puskurien rakentamisen, joilla selviydytään odottamattomista vastoinkäymisistä ja joiden avulla investoidaan tuotannon tehostamiseen sekä kilpailukyvyn ylläpitämiseen.
 

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 24.9.2018