Uutiset

Talousmyrskyn jälkeen on poutasää?

14.joulukuu 2009

 • PTT:n uusimmassa katsauksessa keskitytään monipuolisesti talouskriisin luomiin haasteisiin ja niiden ratkaisuihin. Toivomme, että alla esitellyt artikkelit antaisivat uusia eväitä Suomessa aiheesta käytävään keskusteluun. Kirjoittajina on eturivin poliitikkoja, virkamiehiä, yritysjohtajia ja tutkijoita. Kirjoittajat, joiden yhteystiedot alla, antavat tarvittaessa mielellään lisätietoja.

  Artikkelit:
  Kriisin myötä myös valtion verotulokertymä muodostuu paljon ennakoitua pienemmäksi. Tällä on vaikutusta valtiontalouteen kauas tulevaisuuteen. Finanssikriisin vaikutuksia valtiontalouden näkökulmasta pohtii valtiovarainministeri Jyrki Katainen artikkelissaan ”Talouskriisin vaikutukset valtiontalouteen”. Kataisen mukaan irtaantuminen elvytyksestä tulee ulottumaan useiden vuosien jaksolle. Mahdollisuudet julkisten menojen reaaliselle kasvattamiselle jatkossa jäävät käytännössä olemattomiksi.
         Vientiriippuvaisena maana protektionismin nousu maailmalla laman seurauksena olisi äärimmäisen vahingollista Suomelle. Protektionismia ja sen uusia muotoja sekä toimia ilmiön estämiseksi pohtii ulkoministeriön alivaltiosihteeri Pekka Huhtaniemi artikkelissaan ”Kauppapolitiikan rooli talouskriisin taltuttamisessa”. Huhtaniemen mukaan protektionismin paluusta on selviä merkkejä.  Se on kuitenkin muuttanut muotoaan. Rajantakaiset protektionistiset toimet, esim. tekniset standardit, ovat nousemassa tullien ja tariffien ohi kansainvälisten kauppaneuvotteluiden keskiöön.
         Käytännön näkökulman talouskriisin vaikutuksesta vientiyritykselle tarjoaa puolestaan Valion ulkomaantoiminnoista ja innovaatioista vastuullinen johtaja Veijo Meriläinen artikkelissaan ”Talouskriisi ja vientiteollisuus – suomalaisen meijerituoteviennin näkökulma”. Meriläisen mukaan heidän toimialallaan erityisesti Venäjä on ottanut käyttöön laajan joukon keinoja oman tuotannon suojaamiseksi.
         Talouskriisin haitat joutuvat konkreettisimmin omassa taloudessaan kokemaan työttömiksi jäävät ihmiset. Työttömyyden vaikutusta eläkkeisiin sekä yksilön että koko eläkejärjestelmän tasolla valottaa eläketurvakeskuksen ekonomisti Sanna Tenhunen artikkelissaan ”Finanssikriisin jalanjäljet eläkejärjestelmässä”. Tenhusen mukaan 40-vuotiaana työttömäksi jääneelle eläkkeen menetys voi olla jopa lähes neljännes eläkkeestä. Tenhusen mukaan myös eläkesijoitusten 4 prosentin tuotto-odotus on arvioitu yläkanttiin.
         Nykyinen lama on ensimmäinen täysin globaali talouskriisi. Tätä puolta talouskriisistä erityisesti kehittyvien maiden näkökulmasta pohtii emeritus ekonomisti Kalle Laaksonen artikkelissaan ”Talouskriisi muutti maailmantalouden voimatasapainoa”. Laaksosen mukaan maailmantalouden voimatasapaino on siirtynyt lännestä itään. Köyhimmät maat ja köyhät väestöryhmät joutuivat kriisin myötä kuitenkin kierteeseen, joka voi viedä kehitystä vuosia taaksepäin.
         Lopuksi Markus Lahtinen pohtii öljymarkkinoiden tulevaisuutta maailmanlaajuisen laman jälkeen artikkelissaan ”Öljyä talousmyrskyn laineille - uuden kriisin alku?”. Öljyn hinta romahti talouskriisin seurauksena alle 40 dollariin barreli käytyään kesällä 2008 yli 150 dollarissa. Kriisin seurauksena investoinnit öljyntuotantoon ovat vähentyneet 20 %. Talouden elpyessä hintojen nousu on taas edessä. Maailmantalous voi olla juuri nyt öljymarkkinoiden panttivanki. 

  PTT-katsauksen 4/2009 artikkelit ja kirjoittajien yhteystiedot:
  Vastaava toimittaja: Markus Lahtinen; puh. (09) 348 88418, sähköposti: markus.lahtinen@ptt.fi

  ”Talousmyrskyn jälkeen on poutasää?”
   ”Talouskriisin vaikutukset valtiontalouteen” valtiovarainministeri Jyrki Katainen, Snellmaninkatu 1 A, Helsinki, PL 28, 00023 Valtioneuvosto. Puh. ministerin sihteeri: Ilse Mattlin, p. (09) 1603 3004, sähköposti jyrki.katainen@vm.fi.
     ”Kauppapolitiikan rooli talouskriisin taltuttamisessa” alivaltiosihteeri Pekka Huhtaniemi, Ulkoministeriö, Merikasarmi, Laivastokatu 22, 00160 Helsinki, puh. sihteeri Tuija Kehusmaa: (09) 1605 5041, sähköposti: avs-kpo@formin.fi.
      "Talouskriisi ja vientiteollisuus – suomalaisen meijerituoteviennin näkökulma” johtaja Veijo Meriläinen, Valio Oy, Meijeritie 6, 00370 Helsinki, puh. 010 381 2401, sähköposti: veijo.merilainen@valio.fi.
     ”Finanssikriisin jalanjäljet eläkejärjestelmässä” ekonomisti Sanna Tenhunen, Eläketurvakeskus, Tutkimusosasto, Kirjurinkatu 3, 00520 Helsinki, puh. 010 751 2492, sähköposti: sanna.tenhunen@etk.fi.
     ”Talouskriisi muutti maailmantalouden voimatasapainoa” ekonomisti Kalle Laaksonen, sähköposti: kalle.laaksonen@saunalahti.fi.
     ”Öljyä talousmyrskyn laineille – uuden kriisin alku?” ekonomisti Markus Lahtinen, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT, puh. (09) 348 88418, sähköposti: markus.lahtinen@ptt.fi.