Uutiset

(Svenska) Livsmedelspriset stiger vid årsskiftet

5.lokakuu 2010

 • PTT-översikt 3/2010

  Konjunkturbild: Jordbruks- och livsmedelsekonomi

  Livsmedelspriset stiger vid årsskiftet

  Spannmålspriserna har inte påverkat matpriserna ännu. De sjunkande matpriserna svänger under hösten till stigande och vid årsskiftet kommer en tydligare prishöjning. I genomsnitt stiger inte matpriset under detta år, men under nästa år stiger priserna mera än den allmänna prisstegringen.  

  Matprisets sjunkande trend under början av året stagnerade under september. Priserna stiger under slutet av året men endast måttligt. I december 2010 är matpriset is stort sätt det samma som året innan. De stigande spannmålpriserna drar därmed inte matpriserna kraftigt uppåt.

  Skattelättnaderna påverkar matpriset mera än de stigande spannmålspriserna. Momsförhöjningen i juli samt skatten på sötsaker och läskedrycker som förverkligas nästa år ger högre matpriser.

  Vid årsskiftet en större förhöjning

  Nästa stora prisförändring på livsmedel sker vid årsskiftet, då de nya kontrakten mellan handel och industri träder ikraft. Därmed förverkligas höstens pristryck på en gång. Efter årsskiftets förhöjning förväntas inga större tilläggsförhöjningar eller skatteförhöjningar. Nästa års pris stiger med 3,7 % det vill säga med mera än inflationen.

  Brödets pris stiger mest

  Den största pristrycket finns på produktgruppen bröd och övriga spannmålsprodukter. Kött- och mjölkprodukterna prisstegring dämpas av kraftig importkonkurrens. Men då den allmänna ekonomiska situationen förbättrats så vill konsumenterna äta ”lite bättre”. Därmed ökar affärernas utbudssortiment då konsumtionen av mera kvalitativa och längre förädlade produkter ökar. Denna utveckling förhöjer inte medelpriset på livsmedel men påverkar priset på enskilda produkter.

  Tilläggsuppgifter:
  Lantbruksekonom Kyösti Arovuori  
  tfn. 09-34 888 402      
  epost: kyosti.arovuori@ptt.fi