Uutiset

(Svenska) De höga spannmålspriserna kompenserar inte jordbrukets inkomstbortfall

5.lokakuu 2010

 • PTT-översikt 3/2010

  Konjunkturbild: Jordbruks- och livsmedelsekonomi

  De höga spannmålspriserna kompenserar inte jordbrukets inkomstbortfall

  Den låga skördenivån utraderar prisstegringen på producentpriser för spannmålsodlare. Mjölk och kött priserna är på en lägre nivå än förra året. De låga priserna bidrar till lägre köttproduktion och lägre inkomster för producenterna.

  Världsmarknadspriset på vete har höjt priset på vete också här i Finland, också priser på andra spannmål har stigit. De låga skördarna på de viktiga produktionsområdena samt Rysslands beslut att avbryta exporten har höjt priset på vete. Skörden är trots detta den globalt tredje största och lagernivån är god. Därför är det höga marknadspriset delvis överreaktion.

  Spannmålets prisnivå är inte varaktig

  I Finland skördades på hösten en ovanligt låg foderspannmålsskörd. Trots detta blir det inte brist på foderspannmål under vintern som kommer. De två tidigare årens goda skördar har fyllt också de inhemska lagren på foderspannmål. Den finländska konsumtionen kan därmed tillgodoses.

  Ytterligare prisstegringar på spannmålet förväntas inte utan prisstegringen avtar under hösten och priserna förväntas sjunka något. Den kommande vårens prisnivå är något lägre än under hösten. Under nästa höst förväntas priserna sjunka ytterligare något.

  Jordbrukets företagsinkomst sjunker

  Jordbrukets företagsinkomst sjunker i Finland det här året med ca 10 procent. Mest sjunker inkomsten på grund av de låga mjölkpriserna. Också köttpriserna har sjunkit och mindre kött produceras också. De låga skördenivåerna på spannmål medför att också spannmålsinkomsterna blir låga. Nästa år sjunker producentpriserna på spannmål medan produktionsfaktorernas pris stiger något så företagsinkomsten sjunker ytterligare nästan 6 procent.

   

  Tilläggsinformation      
  Lantbruksekonom Tapani Yrjölä   
  tfn. 09-34 888 404   
  elpost: tapani.yrjola@ptt.fi