Uutiset

Ruuan hinta nousee, mutta ei jyrkästi – maatalouden tulojen nousu jäämässä väliaikaiseksi

25.syyskuu 2007

 • Maataloustuotannon määrä nousee Suomessa tänä vuonna selvästi hyvän kasvinviljelysadon ansiosta. Monilla maailman tärkeillä viljantuotantoalueilla on kuitenkin ollut ongelmia joko kuivuuden tai huonojen korjuuolojen takia, ja viljojen hinnat ovat nousseet ennätysmäisen korkealle. Viljan hintojen nousu on osaltaan vahvistanut myös kotieläintuotteiden hintojen nousua maailmanmarkkinoilla. Lisäksi bioenergiakysyntä ja kehittyvien talouksien vahva talouskasvu ovat lisänneet hintojen korotuspaineita maailman elintarvikemarkkinoilla. Normaalisääolojen vallitessa maailmanmarkkinahinnat kääntyvät Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen tuoreen ennusteen mukaan kuitenkin laskuun ensi vuonna. Suomen maatalous on integroitunut entistä tiukemmin kansainvälisiin markkinoihin, ja vaikutukset näkyvät myös meillä. Niinpä maatalouden yrittäjätulo nousee tänä vuonna peräti 20 % viime vuodesta. Kun panoshintojen nousu on kuitenkin kovaa, maatalouden yrittäjätulo laskee hieman vuoden 2006 tason alapuolelle. Maataloustuotteiden hintojen nousu yhdessä teollisuuden ja kaupan kasvavien kustannusten kanssa aiheuttaa korotuspaineita myös elintarvikkeiden kuluttajahintoihin, joiden PTT arvioi nousevan tänä vuonna 1,8 % ja ensi vuonna 3,5 %.

  Maailmanmarkkinahinnoissa piikki

  Viljojen hinnat ovat nousseet syksyn aikana ennätyksellisen korkealle. Hintoja on nostanut kolme tekijää. Pääsyy hintapiikkiin on eri puolilla maailmaa vallinneiden poikkeuksellisten sääolosuhteiden aiheuttamat heikot sadot ja sato-odotukset. Näiden seurauksena viljavarastot ovat huvenneet puoleen normaalista. Viljojen hintoja vetää ylöspäin myös kulutustottumusten muutokset kehittyvissä talouksissa. Jotta erityisesti Aasiassa kasvavat liha- ja maitotuotteiden tarpeet pystytään tyydyttämään, tarvitaan aikaisempaa enemmän rehuviljaa. Lisäksi viljojen hintoja nostaa lisääntynyt bioenergiakysyntä.

  Myös voin, juuston ja maitojauheen maailmanmarkkinahinnat ovat moninkertaistuneet muutaman vuoden takaisiin pohjanoteerauksiin verrattuna. EU:n interventiovarastot ovat tyhjät, kysyntä maailmalla on vahvaa ja vienti kannattavaa, vaikka vientitukea ei tällä hetkellä makseta lainkaan. Tärkeä syy tilanteeseen on se, että Australiassa, joka on iso viejämaa, kärsitään kuivuudesta jo toista vuotta peräkkäin, ja tuotanto on siellä alentunut.

  Maataloustuotteiden hinnat ovat maailmalla kokonaisuutena tällä hetkellä korkealla tasolla. Suuri osa korkeista hinnoista johtuu kuitenkin poikkeuksellisista sääoloista. Normaalioloissa hinnat laskevat ensi vuonna. Koska hintojen nousuun vaikuttavat selvästi myös muut mainitut tekijät, PTT arvioi, että viljojen hinnat jäävät pysyvästi selvästi vuoden 2005 tason yläpuolelle. Myös lihan hintaan ennakoidaan tasokorotusta.

   Ruuan hinta nousee ensi vuonna 3,5 %

  Maailmanmarkkinatilanne heijastuu myös Suomeen. Viljojen ja maidon tuottajahinnat nousevat myös meillä. Tätä kautta tuleva rehukustannusten nousu aiheuttaa korotuspaineita myös lihanhintoihin. Kun elintarvikkeiden raaka-aineiden hinnat nousevat, nousevat myös elintarvikkeiden kuluttajahinnat.

  Raaka-ainekustannuksen osuus ruuan kuluttajahinnasta on kuitenkin keskimäärinkin selvästi alle 20 % ja esim. leivällä selvästi pienempi, vain 4-5 %. Siten tuottajahintojen nousulla ei voida perustella julkisuudessa esitettyjä jopa kymmenien prosenttien suuruisia nousuja ruuan hinnoissa. Nostopaineita hintoihin aiheuttavat kuitenkin myös teollisuuden ja kaupan kasvavat työvoima- ja logistiikkakustannukset.

  Maidon, leivän ja lihan hintojen PTT arvioi nousevan eniten, ensi vuonna yli 5 %. Kun muiden tuotteiden hinnat nousevat selvästi vähemmän tai jopa laskevat, elintarvikkeiden hinnat nousevat tänä vuonna vain 1,8 % ja ensi vuonna 3,5 %.

  Kustannusten nousu syö maatalouden tulojen nousua

  Maatalouden tuottajahinnat nousevat selvästi, mikä näkyy myös maatalouden tuloissa. PTT:n ennusteen mukaan maatalouden yrittäjätulo nousee tänä vuonna 20 %. Vastaavasti ensi vuonna, kun viljojen tuottajahinnat alenevat, tuottajien saamat myyntitulot pienenevät kotieläintulojen kasvusta huolimatta. Kun samalla kustannukset kasvavat, yrittäjätulo laskee ensi vuonna vuoden 2006 alapuolelle. Kustannuksia nostavat erityisesti merkittävimpiin kustannuseriin kuuluvien rehujen ja energian hintojen nousu.

  Maatalouden keskeiset ennusteet vuosina 2006-2008

   

  2006

  2006

  2007e

  2008e

  Kokonaistuotos

  Arvo, milj. €

  Muutos, %

  Muutos, %

  Muutos, %

  Kasvinviljely

  1 483

  -5,8

  29,2

  -6,4

  Kotieläintalous

  1 741

  1,2

  3,9

  3,7

  Muut

  335

  8,8

  7,1

  7,1

  Yhteensä

  3 559

  -1,2

  14,8

  -0,7

  Välituotekäyttö

  2 974

  3,7

  8,5

  5,1

  Muut kustannukset

  1 762

  5,0

  4,1

  2,1

  Maatalouden tuet

  2 137

  1,8

  0,0

  0,0

  Maatalouden yrittäjätulo

  961

  -16,9

  20,8

  -20,0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lisätietoja: Tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen  
                  
  puh: 09-34 888 405, 0400-754928
                   sähköposti: perttu.pyykkonen@ptt.fi