Uutiset

Ruuan hinta kääntyy takaisin nousuun

30.maaliskuu 2010

 •                                       PTT-katsaus 1/2010, Suhdannekuva: Elintarviketalous

  Muutokset ruuan arvonlisäverotuksessa vaikuttavat suoraan ruuan hintaan. Ensi kesän yleinen alv-korotus siis nostaa myös ruuan hintaa. Kokonaisuudessaan ruuan hinnan nousu vastaa kuluttajahintojen keskimääräistä nousua.

  Viime vuoden lokakuun alussa toteutunut elintarvikkeiden arvonlisäveron alennus pudotti ruuan hintaa viime vuoden lopulla. Joulukuusta 2008 joulukuuhun 2009 ruuan hinta laski keskimäärin liki 5 %. Hintojen lasku on jatkunut tämän vuoden alussa. Eniten ovat laskeneet maitotuotteiden ja lihojen hinnat. Suuri osa alennuksesta johtui alv-alennuksesta, mutta myös kilpailun koveneminen ja edullisten tuontituotteiden lisääntyminen alensivat ruuan hintaa.

  Lisääntyvä kilpailu hyödyttää kuluttajia

  Erityisesti maitotuotteiden tiukkojen vientimarkkinoiden takia Suomeen tulee EU:n sisämarkkinoilta runsaasti edullisia juustoja ja jogurtteja. Myös kaupan ja teollisuuden välinen asetelma on kiristymässä. Tästä antaa viitteitä myös paljon julkisuutta tänä talvena saanut maitoepisodi. Elintarvikkeiden hintamuutokset voivat jatkossa olla totuttua nopeampia, kun kaupan ja teollisuuden välillä käydään hintaneuvotteluja nykyistä useammin.

  Ruuan hinta nousee inflaation tahdissa

  Tänä vuonna elintarvikkeiden hinnat kääntyvät jälleen nousuun. Heinäkuun alussa toteutettava arvonlisäveron yhden prosenttiyksikön korotus nostaa luonnollisesti osaltaan myös elintarvikkeiden hintoja. Kokonaisuudessaan ruuan hinta nousee tänä vuonna noin 0,6 %, eli yleisen inflaation mukaisesti. Eniten nousevat leipä- ja leipomotuotteiden hinnat. Toisaalta kiristynyt kilpailu laskee vielä tänä vuonna maitotuotteiden hintoja.

  Ensi vuonna hintojen nousu jatkuu maltillisena. Elintarvikkeiden hintojen arvioidaan olevan joulukuussa 2011 noin 0,6 % korkeammalla tämän vuoden joulukuuhun verrattuna. Eri tuotteiden välillä ei ole näköpiirissä merkittäviä eroja.

  Lisätietoja:   

  Maatalousekonomisti Kyösti Arovuori, puh. 09-34 888 402, sähköposti: kyosti.arovuori@ptt.fi                     
  Tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen, puh: 09-34 888 405, 0400-754 928, sähköposti: perttu.pyykkonen@ptt.fi

  Ohessa on koko tiedote kuvioiden kanssa pdf-tiedostona