Uutiset

Ruuan hinnan nousu taittuu

31.maaliskuu 2009

 • Ruuan hinnan nousu pysähtyy tänä vuonna ja kääntyy lokakuussa laskuun elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamisen seurauksena. Alkuvuonna ruuan hintaan ei ole tullut uusia korotuksia. Inflaatioluvuissa muutos näkyy kuitenkin varsinaisesti vasta toukokuussa, jolloin elintarvikkeiden hintojen nousu viime vuoden toukokuuhun verrattuna painuu lähelle yhtä prosenttia. Arvonlisäveron alentaminen alentaa ruokalaskua lokakuussa kerralla keskimäärin runsaat 4 %.

  Suomi seuraa muun Euroopan perässä

  Ruuan hinta nousi meillä viime vuonna selvästi EU:n keskiarvoa nopeammin. Hinnat lähtivät Suomessa nousuun muuhun Eurooppaan verrattuna pienellä viiveellä. Toisaalta hintojen nousu pysähtyi meillä myöhemmin. Maitotuotteet vetivät hintojen nousua sekä meillä että EU:ssa. Esimerkiksi kevytmaidon hinta nousi Suomessa joulukuusta 2007 joulukuuhun 2008 keskimäärin 26 %.

  Euroopassa elintarvikkeiden hintojen nousu tasaantui jo elokuussa, meillä käänne ajoittui vasta helmi-maaliskuulle. Toukokuussa elintarvikkeiden hintojen nousu putoaa alkuvuoden 6-8 % tasolta arviolta 1,3 prosenttiin. Ruuan hinta laskee meillä tänä vuonna selvästi. Joulukuussa 2009 elintarvikkeiden hinnat ovat arviolta 5,8 % alempana verrattuna joulukuuhun 2008. Vuonna 2010 elintarvikkeiden hintoihin on odotettavissa vain hyvin lievää nousua.

  Teollisuuden ja kaupan kustannukset alentuneet

  Sekä kaupan että teollisuuden kustannukset nousivat viime vuonna voimakkaasti. Eniten vaikuttivat kohonneet raaka-aine ja energiakustannukset. Kustannusten nousut siirtyivät täysimääräisesti kuluttajahintoihin, kun kotimaisen kulutuksen lisäksi myös vientimarkkinat vetivät poikkeuksellisen hyvin. Samalla edullisimpien tuotteiden tuonti Suomeen väheni. Viime vuonna juustotiskeiltä hävinneet edulliset tuontijuustot palaavat taas tänä vuonna kauppoihin kiristämään hintakilpailua.

  Kaupan ja teollisuuden viimevuotiset perusteet hintojen nousulle ovat tänä vuonna kääntyneet päälaelleen. Tämä näkyy myös kuluttajahinnoissa. Arvonlisäveromuutoksen takia paineet hintatason alentamiseen ovat jo pelkästään voimakkaan julkisen keskustelun seurauksena kovat ja hintoja tullaan seuraamaan tarkasti.

  Lisätietoja:  Maatalousekonomisti Kyösti Arovuori,
                    puh.09-34888402,  040-515 8953 , 
                    sähköposti: kyosti.arovuori@ptt.fi         
                    Tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen                           
                    puh: 09-34 888 405, 0400-754928
                    sähköposti: perttu.pyykkonen@ptt.fi