Uutiset

Perushyödykepolitiikka Suomen kehityspolitiikan osana

28.lokakuu 2008

 • Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT on julkaissut ulkoministeriön rahoituksella laaditun selvityksen Suomen harjoittamasta perushyödykepolitiikasta siitä, miten se pitäisi ottaa huomioon kehityspolitiikassa. Raportin ”Perushyödykepolitiikka Suomen kehityspolitiikan osana” on laatinut ekonomisti Kalle Laaksonen PTT:stä.

  Kansainvälinen perushyödykepolitiikka painottui 1970-luvulla kehitysmaiden viennille tärkeisiin hyödykkeisiin, kahviin, kaakaoon, sokeriin, puuvillaan, kumiin, värimetalleihin jne. Näiden markkinoiden ongelma oli vientihintojen heilahtelu ja suhteellisten hintojen jatkuva aleneminen. 1970-luvulla käyttöön otetut keinot eivät kuitenkaan tehonneet.

  Kansainvälisen kaupan rakenteet ovat dramaattisesti muuttuneet kuluneiden 30 vuoden aikana.  Kehitysmaiden viennistä on nyt noin 70 % teollisuustuotteita. Afrikankin viennistä, josta yli puolet on öljyä, neljäsosan muodostavat teollisuustuotteet.

  Perushyödykkeet ovat kuitenkin edelleen tärkeitä kaikkein köyhimmille kehitysmaille tai köyhille väestöryhmille. Perushyödykepolitiikan ytimen muodostavat ne runsaat 50 maata, joiden vientituloista yli puolet tulee edelleen perushyödykkeiden viennistä. Näissä maissa elää runsaat 600 miljoonaa henkeä, noin kymmenesosa maapallon väestöstä. On lisäksi arvioitu, että kaiken kaikkiaan 2,5 miljardin ihmisen toimeentulo riippuu perushyödykkeiden tuotannosta, jalostuksesta ja kaupasta.

  Kun 1970-luvulla kaavaillut kauppapoliittiset toimet eivät toteutuneet tai toimineet, kansainvälinen perushyödykepolitiikka painottuu 2000-luvulla yhä enemmän kehityspolitiikan osaksi. Keskeistä on löytää keinot, joilla perushyödykkeiden tuotannosta ja viennistä riippuvien maiden taloutta voidaan monipuolistaa. Tällöin yhdeksi toimintapolitiikan lähestymistavaksi ja puitteeksi muodostuu Aid for Trade, joka otettiin keinovalikoimaan Dohan WTO-neuvottelujen yhteydessä. Perushyödykepolitiikan toteuttamisessa tarvitaan siis kaupan ja kehityksen lähestymistapaa.

  Perushyödykepolitiikka Suomen kehityspolitiikan osana
  Kalle Laaksonen
  Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 209 
  Helsinki 28.10.2008

  Lisätietoja:   Kalle Laaksonen, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT
                       Puh. 09-34888401, sähköposti: kalle.laaksonen@ptt.fi