Uutiset

Pelastaako vihreämpi kasvu maailman?

18.kesäkuu 2012

 • Maailman päättäjät kokoontuvat tällä viikolla YK:n kestävän kehityksen konferenssiin Rio de Janeiroon miettimään keinoja kestävän kehityksen edistämiseen. Ympäristöä vahingoittava ja luonnonvaroja tuhlaava resurssien käyttö uhkaa taloudellista ja yhteiskunnallista kestävyyttä ja ihmisten hyvinvointia. Konferenssin toinen päätee-moista on vihreä talous. Juuri julkaistu PTT-katsaus etsii vastauksia vihreän kasvun ongelmiin.

  Ympäristöministeri Ville Niinistö arvioi PTT-katsauksen artikkelissaan, että edessä on globaalin talouden perusteellinen rakennemuutos. Suomi hyötyy, jos tähän rakennemuutokseen osallistutaan ennakoivasti ja määrätietoisesti. Niinistön mukaan Suomi tarvitsee sekä kotimaassa että myös vientiteollisuudessa aloja, jotka pystyvät haastamaan kilpailijansa resurssitehokkuudessa – tuottamaan enemmän arvoa niukemmilla luonnonvaroilla. Niinistö korostaa, että Suomesta ei saa tulla vain raaka-aineiden tuottajamaa, jossa hyöty menee monikansallisille yhtiöille ja jäljet jäävät yhteiskunnan maksettaviksi.

  Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ihmisten hyvinvoinnin kasvua arvioidaan pitkälti bruttokansantuotteen kasvun perusteella. BKT:n kasvu ei kuitenkaan välttämättä ole linjassa kansalaisten todellisen hyvinvoinnin kasvun kanssa. Tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén Tilastokeskuksesta kritisoi artikkelissaan BKT-mittarin keskeistä roolia, arvioi sen antavan helposti väärän kuvan kehityksestä ja esittää vaihtoehtoisia mittareita hyvinvoinnin arvioimiseen.

  MMT Eeva Hellström Sitrasta arvioi, että pyrkimys vihreään kasvuun on jo edelläkävi-jäyritysten tavoitteena. Hellströmin mukaan jatkossa kuitenkin menestyvät ne yritykset, jotka eivät ole pelkästään energia- ja materiaalitehokkaita, vaan myös ratkaisevat maailman ekologisia ja sosiaalisia ongelmia.  Tällainen yritys pyrkii olemaan kierrätysalan huipputeknologiayritys ZenRobotics Oy. Yrityksen viestintäpäällikön Timo Haanpään ja teknologiajohtaja Harri Valpolan mukaan kehitetyn huipputeknologian käyttäminen juuri ympäristöliiketoiminnassa ei ollut sattumaa.  Kirjoittajien mukaan kriteereinä olivat teknologian soveltuvuuden lisäksi ympäristöalan suotuisat näkymät, tekninen haastavuus sekä tahto tehdä maailman mittakaavassa merkittävää, hyvään tähtäävää liiketoimintaa.

  Suomen tärkein luonnonvara – metsät – tarjoaa monenlaisia, uusia vihreää kasvua tukevia mahdollisuuksia. Senior Advisor Lars Gädda Metsäklusteri Oy:sta arvioi, että mahdollisuuksia on muun muassa pakkausteollisuuteen, rakentamiseen, liikenteeseen ja energiaan liittyvissä ratkaisuissa. Jo nyt puun käytöllä voidaan monissa tapauksissa edistää vihreämpää kasvua, mutta uudenlaisia tuotteita kehittämällä tuleva hyöty voi olla vielä paljon suurempi.

  Suomessa on jo havahduttu vihreämmän kasvun tarpeeseen ja mahdollisuuksiin. Tekesin mittavan Green Growth -ohjelman tavoitteena on yhdistää eri toimialat luomaan vähemmän luonnonvaroja käyttäviä tuotanto- ja palveluverkkoja. Johtava asiantuntija Christopher Palmberg ja Green Growth –ohjelman päällikkö Tuomo Suortti Tekesistä sekä ohjelman koordinaattori Riina Antikainen Spinverse Oy:sta arvioivat, että kestävää taloutta ei saavuteta pienin askelin, vaan tarvitaan rakenteiden ja toimintojen merkittävää muutosta ja läpimurtoteknologioita.

  MMT Matleena Kniivilä Pellervon taloustutkimuksesta korostaa luonnonvarojen kestämättömästä käytöstä aiheutuvia huomattavia taloudellisia kustannuksia. Kustannuksia aiheutuu esimerkiksi luonnonvarojen saatavuuden ja laadun heikkenemisestä ja ihmisten hyvinvoinnin alenemisesta. Vaikka monien tällaisten haittojen arvioiminen rahamitassa ei ole yksiselitteistä, keinoja on kuitenkin olemassa ja kustannukset olisi otettava päätöksenteossa nykyistä paremmin huomioon.

  Lisätietoja ja katsausartikkelit:
  PTT-katsauksen 1/2012 päätoimittaja, MMT Matleena Kniivilä, matleena.kniivila@ptt.fi, puh. 09-3488 8407, 040-718 5080.

  PTT-katsauksen1/2012 artikkelit ja niiden kirjoittajat:

  Maailma tarvitsee vihreämpää kasvua – onko Suomesta edelläkävijäksi?  Ville Niinistö, ympäristöministeri, ympäristöministeriö.

  Mitä ihmettä vihreä talous on ja onko sille kysyntää? Eeva Hellström, MMT, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

  Yritys parantaa maailmaa. Timo Haanpää, viestintäpäällikkö ja Harri Valpola, teknolo-giajohtaja, ZenRobotics Oy.

  Metsäklusteri ja vihreä kasvu: mitä uutta metsät voivat tarjota? Lars Gädda, Senior Advisor, Metsäklusteri Oy.

  Vihreämmän kasvun mittaus: onko BKT-mittarille vaihtoehtoja? Jukka Hoffrén, tutkimuspäällikkö, Tilastokeskus.

  Vihreän kasvun toteutus – näkökulmia Tekesin Green Growth -ohjelmaan pohjautuen. Christopher Palmberg, johtava asiantuntija, Tekes; Tuomo Suortti, Green Growth -ohjelman päällikkö, Tekes ja Riina Antikainen, Green Growth -ohjelman koordinaattori, Spinverse Oy.