Uutiset

Osaajapula vai työvoimapula – mistä avointen työpaikkojen määrän kasvu kertoo?

31.toukokuu 2022

Pellervon taloustutkimus PTT:n Akava Worksille tekemän raportin aiheena on osaaja- ja työvoimapula Suomessa. Kokemukset osaajapulasta syntyvät, kun työnantajilla on vaikeuksia täyttää avoimia työpaikkoja sopivilla henkilöillä.

Suomen työmarkkinat ovat kehittyneet suotuisasti vuodesta 2016 lähtien. Koronakriisi toki aiheutti keväällä 2020 voimakkaan nousun työttömyydessä ja laskun työllisyydessä. Työmarkkinoiden toipuminen on ollut kuitenkin erittäin nopeaa sen jälkeen. Työllisyys saavutti koronakriisiä edeltäneen tason jo syksyllä 2021 ja on jatkanut kasvuaan.

Työllisyysaste on noussut noin 74 prosenttiin ja työttömyysaste painunut alle 7 prosentin, lähes koronakriisiä edeltäneelle tasolle. Työvoiman määrä työmarkkinoilla ja työvoimaan osallistumisaste ovat korkeammalla kuin koskaan aiemmin. Nopeakaan työllisyyden kasvu ei kuitenkaan näyttäisi tyydyttäneen työvoiman kysyntää. Kuten työllisyys, avointen työpaikkojen määrä on kasvanut voimakkaasti alkaen vuodesta 2016.

Lue lisää aiheesta Akava Worksin sivuilta täällä (linkki).

Lue koko tutkimusraportti täältä (linkki).

Lue Juho Alasalmen työpaperi alueellisesta ja ammatillisesta kohtaannosta täällä (linkki).